English

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sirküler No: 2602

20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’ne geçici madde eklenmiştir.

Eklenen geçici 33’üncü madde ile;

22.01.2019 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri, dâhilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine, dahilde işleme izinlerine, geçici maddenin yürürlülük tarihi olan 22.01.2019 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması halinde, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilir.” 

Açıklamasına yer verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 22.01.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.