English

ÇALIŞMA İZNİ ALINARAK ÇALIŞTIRANLAR İLE ŞİRKET YÖNETİMİNDE YER ALAN YABANCI UYRUKLULARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANIP, YARARLANAMAYACAKLARI

Sirküler No: 2603

Çalışma izni alınarak çalıştırılan yabancı uyruklular ile anonim veya limited şirket yönetiminde yer alan yabancı uyrukluların asgari geçim indiriminden (AGİ) yararlanıp, yararlanamayacakları hususları 265 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nin aşağıdaki maddesinde açıklanmıştır.

  1. Uygulamanın Esasları

“Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir. 

Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacaklardır. 

  • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler, “  

Maddedeki hüküm gereği; 

Asgari geçim indiriminden ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Dar mükellefler hariç) yararlanabilmekte olup tam mükellef gerçek kişinin Türk ve yabancı uyruklu olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Tam mükellef gerçek kişiler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4.üncü maddesinde  “Aşağıda yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş sayılır.    

1-  İkametgahı  Türkiye’de  bulunanlar  (İkametgah,  Kanuni  Medeni’nin  19’uncu  ve  müteakip  maddelerinde yazılı olan yerlerdir.)  

2-   Bir  takvim  yılı  içinde  Türkiye’de  devamlı  olarak  altı  aydan  fazla  oturanlar  (Geçici  ayrılmalar  Türkiye’de oturma süresini kesmez.)” 

Yukarıdaki maddelerdeki hükümler gereği; 

1- Yabancıların çalışma izni alınarak bir  takvim  yılı  içinde  Türkiye’de  devamlı  olarak  altı aydan  fazla  oturmaları  ve  belli  bir  ikametgâhlarının  bulunması  şartıyla   çalışma ücretleri tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilmeleri gerektiğinden, asgari geçim indiriminden yararlanabilecekler. Ancak yabancıların bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aylık oturma izinleri yok ise çalışma iznini alarak çalışsalar dahi ilk 6 aylık süre için asgari geçim indiriminden yararlanamazlar, 7.inci ay ve sonraki maaş hesaplamalarında asgari geçim indiriminden yararlandırılmaları gerekir. (Özelge B.07.1.GİB.4.06.16.01/ 08-GVK-32-7)

2- Anonim veya limited şirket yönetiminde yer alan yabancı yöneticilerin ise;  bir  takvim  yılı  içinde  Türkiye’de  devamlı  olarak  altı aydan  fazla  oturmaları durumunda yukarıdaki maddedeki gibi huzur hakkı veya ücret maaş hesaplamalarında asgari geçim indiriminden yararlanabilecekler. Altı aydan az oturmaları durumunda asgari geçim indirimden yararlanamayacaklar.

İşyerinde yabancı işçi çalıştıran veya şirket yönetiminde yer alan yabancılara ücret ödemesi olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini, mevcut uygulamalarını gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.