English

ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2609

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 29.04.2019 tarihinde yayımlanan 116 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

213 Vergi Usul Kanunun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 06 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.