English

Resmi Tatiller

Ulusal Bayram
1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Hafta Tatili
21.01.1924 tarihli, 54 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 394 sayılı Hafta Tatili hakkında Kanuna göre;
On bin veya on binden fazla nüfusu bulunan şehirlerdeki fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum işletmeler haftada bir gün faaliyetlerinde tatil etmeleri gerekir. (Pazar günleri)
Genel Tatil
19.03.1981 tarih ve 17284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında Kanuna göre; aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
Resmi Bayram Günleri
  • 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
  • 30 Ağustos günü Zafer Bayramı
Dini Bayram Günleri
  • Ramazan Bayramı; arife günü saat 13.00’dan itibaren 3,5 gündür.
  • Kurban Bayramı; arife günü saat 13.00’dan itibaren 4,5 gündür
1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
29 Ekim günü özel iş yerinin kapanması zorunludur.