English

BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHI VE ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2618

01/05/2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun vergi oranı ve tutar başlıklı 12 inci maddesi ve 14.05.2018 tarih ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın 5 inci maddesinde belirlenen Özel Tüketim Vergisi matrahında değişiklik yapılmıştır.

1)-Bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkarılan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı ve terkin edilecek ÖTV’ de değişiklik yapılmıştır. 

Yeni aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı TL:             Terkin edilecek ÖTV tutarı:

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için                                        10.000.-TL

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için       8.000.-TL

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için                                               3.000.-TL

2)-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅳ) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P yer alan malların ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazları:                             Vergi %  

                                                                                                                                               Oranı

Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar                                                             25

Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar                              40

Diğerleri                                                                                                                                          50

3)-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P     Malın Cinsi                       Vergi Oranı %   Asgari Maktu        Maktu Vergi Tutarı

Vergi Tutarı

2402.20   Tütün içeren sigaralar               67                  0,2679                    0,4200

 

2402.90   Diğerleri                                      67                  0,2679                    0,4200

 

24.03      Diğer mamul tütün yerine          67                  0,2679                    0,4200

Yerine geçen maddeler.

 

2403.99.10 Enfiye ve çiğnemeye              67                  0,2679                    0,4200

Mahsus tütün.

Bu karar 01.05.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.