English

ŞİRKETLERCE VERİLEN İFTAR YEMEKLERİNİN GİDER KAYDEDİLİP KAYDEDİLEMEYECEĞİ HUSUSU.

Sirküler No: 2619

Firmalarca “Ramazan Ayı” münasebetiyle verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılabilmesi için; 

-Bu giderin ticari kazancın elde edilmesi için yapılması,

-Yapılan gider ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan ilgili olması gerekmektedir.

 Firmalarca İftar yemeğinin;

-Ticari ilişki içinde bulunulan gerçek kişi veya şirketlerin temsilcilerine verilmesi halinde gider yazılması,

-Şirket çalışanlarına verilmesi halinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesi gereğince ücret (sağlanan menfaat) niteliği taşıması nedeniyle, her bir yemek tutarının ilgililerin bordrolarına brütleştirilerek dahil edilip vergilendirilmesinden sonra gider yazılması,

-Çalışanların ailelerine, dost ve akrabalara verilmesi halinde, faturada hesaplanan KDV ile birlikte tamamının kanunen kabul edilmeyen gider yazılması gerekmektedir.

Yukarıdakilere birlikte yemek verilmesi halinde faturaların yine yukarıda belirtilen grupların kişi sayılarına göre ayrı ayrı alınmasını veya tek fatura alınmışsa, kişi başına bedeli tespit edip, müşteri sayısına isabet eden tutarın gider yazılmasını, personel sayısına isabet eden tutarın vergilendirilmesini, çalışanların aileleri ile dost ve akraba sayısına isabet eden tutarın KKEG yazılmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.