English

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2624

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca 20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince;

-Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, doğrudan yabancı yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)’ nun, bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar,

-Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren, doğrudan yabancı yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu (Ek-2)’ nun yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeyi takip eden bir ay içinde,

-Mevcut yerli veya yabancı ortakların sermaye artışı yolu ile ya da kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu (Ek-3)’ nun her hisse devrinin gerçekleşmesini izleyen en geç 1 ay içinde Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ ne bildirilmesi gerekmektedir.

-İrtibat bürolarının geçmiş yıl faaliyetlerini içeren bilgilerin, İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu (Ek-4) ile Ticaret Bakanlığı’ na bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi formuna, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu formlar, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.