English

Tasdike Tabi Ticari Defterler

Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur.

  • Yevmiye defteri,
  • Defter- i kebir
  • Envanter defteri,
  • İmalat defteri (7/A yöntemine göre tutulmuyorsa),
  • Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler),
  • Yönetim kurulu karar defteri (limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri),
  • Genel kurul toplantı ve müzakere defteri,
  • Pay defteri.
Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereğince 2012 veya önceki yıllarda tasdik ettirilerek 2012 yılında da kullanılan pay defterinde yeterli yaprak bulunmak kaydıyla açılış onayı yaptırılmadan 2013 yılında da kullanılmaya devam edilebilir.
Defter-i kebirin Vergi Usul Kanunu’na göre tasdiki zorunlu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunludur. Ticari davalarda delil olabilmesi için Defter-i Kebirinde tasdikini öneriyoruz. Ayrıca, halka açık şirketlerde defter-i kebirin tasdiki Sermaye Piyasası Kanunu’na göre zorunludur.
Ayrıca, mesleklerine göre işletme defteri, çiftçi işletme defteri, nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri ve serbest meslek defterinin de tasdiki mecburidir