English

Ortaklar cari hesabının sermayeye eklenmesinde SMMM ve YMM raporunun geçerli olduğu

Sirküler No:1453

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermayesine eklemesi halinde alacağın varlığının tespitinin mahkemece atanan bilirkişilerce yapılacağına dair görüşünü 27 Eylül 2013 tarihinde yayımladığı genelge ile değiştirerek, bu tespitin YMM veya SMMM tarafından da yapılabileceğini belirtmiştir.

Pay sahibinin şirketten olan alacağını ayni sermaye olarak koyması durumunda;

1-Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343. maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibra edilmesi gerektiği,

2-Pay sahibinin şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343. maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, YMM veya SMMM RAPORU ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin raporu da işlem için yeterli olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu da ibraz edilebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…