English

İşe iade kararında sosyal güvenlik kurumu uygulamasında değişiklik

Sirküler No:1452

4857 sayılı İş Kanununun 21.inci maddesine istinaden iş mahkemelerinin işe iade kararları nedeniyle işverenlerce geriye doğru verilecek ek aylık prim ve hizmet belgeleri ve bunlara ilişkin primlerin ödenme süreleri, sigortalının işe başlaması ve işverenin işçiyi işe başlatmaması durumuna göre  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102’inci ve 108’inci maddelerinde değişiklik yapan yönetmelik 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Yönetmelikteki yeni düzenlemeye göre, 

1-  Sigortalının İşe Başlaması:

İş mahkemelerince verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine; Sigortalının işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın sigortalının aldığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi şartıyla, bu belgeler yasal süresi içinde verilmiş olduğu kabul edilecektir

Tahakkuk edecek primlerin de davete ilişkin tebligatın sigortalının aldığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

2-  İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması:

İş mahkemelerince verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar ek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi şartıyla, bu belgeler yasal süresi içinde verilmiş olduğu kabul edilecektir.

Tahakkuk edecek primlerin de sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

4857/21.inci maddesi uyarınca çalışanın işe iade kararları nedeniyle işverenlerce geriye doğru verilecek ek aylık prim ve hizmet belgeleri ve bunlara ilişkin primlerin ödenme süreleri, sigortalının işe başlaması ve işverenin işçiyi işe başlatmaması durumuna yukarıdaki hususlara uyulmasını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…