English

İş güvenliği ile ilgili hususlar

Sirküler No:1449

1- ÇALIŞANLARIN TİTREŞİM İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARI. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışanların  mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri   belirleyen “ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK” yönetmelik 22.08.2013 tarih ve 28743 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

2- GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde ve bu işlerde çalışanlara veya geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi ile çalışanlara uygulanacağını belirleyen “GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 23.08.2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

3- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARI.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esaslarını belirleyen         “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ” 29.08.2013 tarih ve 28750 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Tebliğ ve yönetmeliklerdeki konu başlıkları ve açıklamaları çok uzun olduğundan, 6331 sayılı Kanun kapsamında işçi çalıştıran işveren ve yetkililerin tebliğ ve yönetmelikleri gözden geçirmelerinin önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…