English

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranında değişiklik

Sirküler No:1448

6385 sayılı Kanun’un 9.uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tehlike durumuna bakılmaksızın % 2 olarak sabitlenmiş olduğunu 18.02.2013 tarih ve 1363 no.lu sirkülerimizle duyurmuştuk.
Sosyal Güvenlik Kurumu söz konusu %2 oranla ilgili 06.09.2013 tarihli duyurusunda,

1-  2013/Eylül ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak tüm işyerlerinin kısa vadeli sigorta kolu prim oranının %2 olarak değiştirildiğini,

2- 2013/Eylül ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yapılacak olan bu işlem Kurum programlarından kaynaklanan bir hata nedeniyle 03/09/2013 tarih ve saat 16:15 ila 04/09/2013 tarih ve saat 10:45 arasında 2013/Temmuz ve 2013 Ağustos aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini ve toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerini onaylayan işverenler için de 2 olarak dikkate alındığını,

3- 03/09/2013 tarih ve saat 16:15 ila 04/09/2013 tarih ve saat 10:45 arasında aylık prim ve hizmet belgelerini onaylayan işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi gereken yasal süreyi de dikkate alarak onayladıkları aylık prim ve hizmet belgelerini iptal etmeleri ve yeniden ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemeleri gerektiği hatırlatılmıştır.   

Bordro düzenleyen işveren ve yetkililerinin 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren düzenleyecekleri bordro programlarında kısa vadeli sigorta kolları prim oranını %2 olarak değiştirmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…