English

Ortaklar tarafından şirketten zamanaşımı süresinde talep edilmeyen kar payları hakkında

Sirküler No:1447

Ticari hayatın gelişmesi ile birlikte şirketlerin küçük oranda sahip ortakları olabilmektedir. Genellikle kar dağıtımı yapan şirketlerin bazılarında bu küçük kar paylarının ortaklar tarafından müracaat edilerek talep edilmediği görülmektedir.

2038 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun uyarınca kar payları dağıtıma başlandıktan itibaren 5 yıl içinde kanuni bir mazereti bulunmaksızın talep edilmemesi halinde zaman aşımına uğramaktadır.

Şirketler, ortakları tarafından zamanaşımı süresi içinde talep edilmeyen kar paylarını zamanaşımı süresinin dolmasından itibaren üç ay içinde mahallî mal sandığına ödemeye mecburdurlar.

Zamanaşımına uğrayan kar paylarının süresinde mal sandığına yatırılmaması halinde 3 katı tazminat niteliğinde cezası bulunduğunu hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…