English

Maluliyet tespiti işlemleri, iş güvenliği uzmanları, grev oylaması

Sirküler No:1459

1- MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ.  

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Kanunu’na dayalı olarak yürürlükte olan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 03.08.2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, 01.09.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile birlikte; 2011/49 sayılı Genelge çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hususlar devam etmekte olup, çalışma gücü kaybı tespitine ilişkin hususlar yeniden düzenlemiştir. Yeni yönetmeliğe bağlı olarak değiştirilen Genelge hükümleri ile ilgili 08.10.2013 tarih ve 2013/34 nolu genelde yayınlandı.

Genelge konu başlık ve açıklamaları çok olup, işveren ve yetkilileri tarafından gözden geçirilmesini önemle hatırlatırız.

2- İŞ  GÜVENLİĞİ  UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ.

 29.12.2012  tarihli ve 28512 sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan  İş  Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik maddelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle 11.10.2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazetede değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olan işveren ve yetkililerinin değişiklik yapıldığına dair yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

3- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI.

Toplu iş sözleşmesi yetki tespit süreci ile grev oylamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 11.10.2013 tarih ve 28792 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında işçi çalıştıran işveren ve yetkililerinin yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın