English

Borçlanmanın geri alınması, e-devlet üzerinden bildirim ve eksik gün bildirimi

Sirküler No:1445

1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN BORÇLANMANIN GERİ ALINMASI. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğin 12/d maddesiyle borçlanmanın iadesi ile ilgili aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

“5510 sayılı  Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla Kuruma yazıyla müracaat edilmesi halinde borçlanmadan vazgeçilebilir.  Ödenen borçlanma tutarının tamamı  faiz

uygulanmaksızın iade edilir. Kısmi iade yapılmaz.”

Yukarıdaki değişiklikle bir defaya mahsus borçlanmadan vazgeçme sınırlaması kaldırıldı ve uygulama genişletilmiş oldu. Yani emekli aylığınız bağlanmadığı sürece istediğiniz kadar borçlanma yapıp, istediğiniz kadar vazgeçebileceksiniz. Tabi borçlanmada ödediğiniz para SGK tarafından iade edilirken faizsiz iade edileceği unutulmamalıdır.

2-  BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR PRİME ESAS KAZANÇ BİLDİRİMİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPABİLECEKLER. 

5510 sayılı Kanunun 4/(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında çalışması olan sigortalılar için yönetmeliğin 13/a maddesiyle prime esas kazanç beyanlarına “e-Devlet üzerinden yapılan prime esas günlük kazanç beyanları, Kuruma verilmiş beyan olarak kabul edilir.” cümlesi ilave edilmiştir.

Söz konusu ilave cümleden önce 5510/(4/b) (bağımsız çalışanlar) kapsamındaki sigortalılar asgari ücret ve 6,5 katı arasında olmak şartıyla, kendi beyan ettikleri kazanç üzerinden prim ödüyorlardı. Şimdiye kadar kazanç beyanlarını bildirmek ya da beyanlarında değişiklik yapmak için SGK’ya dilekçe ekinde prime esas kazanç beyan talep formu ile başvurmaları gerekiyordu. Yukarıdaki değişiklik sonrası e-devlet üzerinden yani SGK’ya gitmeden internetten beyanda bulunabilecekler. 

3- SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİNDE ÇALIŞAN SAYISI 10 KİŞİ OLARAK BELİRLENDİ.   

Yukarıdaki yönetmeliğin 14/c maddesi gereğince; 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmayacaktır.  Böylece  30 ifadesi 10 olduğundan, 10 kişi üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli olacaktır.

10 işçiden az çalışanı olan işyerleri  için yönetmelikte yer alan eksik gün bildirim formu (Ek:10)’u düzenlemeleri uygulamaları aynen eskiden olduğu gibi devam edecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…