English

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No:1460

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığınca yayımlanan 30 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın.