English

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile sağlık ve güvenlik hizmetlerinin desteklenmesinde süre uzatıldı

Sirküler No: 1444

6495 sayılı “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” kanun 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı gazetede yayımlandı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının    (a) bendinde yer alan; 

“İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” maddeleri ile ilgili süreler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1- 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/07/2016 tarihinde, 

2- 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/01/2014 tarihinde, 

yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayın.