English

Necdet BEŞİR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – Kıdemli Denetçi – Manisa Grup Müdürü

Necdet BEŞİR

  • 1953 yılında Ulubey – Uşak’ta doğdu.
  • 1970 yılında Maliye Okulu’nu bitirerek Maliye Bakanlığında memur olarak göreve başladı.
  • 1977-1981 yıllarında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak görev yaptı.
  • 1981-2003 yıllarında çeşitli illerde Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yaptı.
  • 1992 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu.
  • 2003 yılından beri Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nde Manisa Grup Müdürü ve kıdemli denetçi olarak görev yapmaktadır.