English

Mehmet YANDIM

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– Denetçi

Mehmet YANDIM

  • 1981 yılında Uşak’ta doğdu.
  • 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümünden mezun oldu.
  • 2005 – 2007 yıllarında özel bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalıştı.
  • 2007 – 2010 yılları arasında özel bir şirkette muhasebe şefi olarak çalıştı.
  • 2011 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu.
  • 2012 yılında SPK Bağımsız Denetçisi oldu.
  • 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi Yetki Belgesi aldı
  • 2011 yılında çalışmaya başladığı Ş. A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nde denetçi olarak görev yapmaktadır.