English

Olcay KIRAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – Kıdemli Denetçi

Olcay KIRAN

  • 1980 yılında İzmir’de doğdu.
  • 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden mezun oldu. Halen Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.
  • 1996-2007 yıllarında muhasebe bürolarında ve özel şirketlerin muhasebe bölümlerinde çeşitli seviyelerde görev aldı.
  • 2008 yılında Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesine katıldı.
  • 2009 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu.
  • 2011 yılında SPK Bağımsız Denetçisi oldu.
  • 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi yetki belgesi aldı.
  • 2011 yılından itibaren  Manisa Grubunda kıdemli denetçi olarak görev yapmaktadır.