English

2017

Sirküler Arşivi (PDF)

Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
02.01.20171992Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Süre Uzatıldı
02.01.20171993Hava Yolu E-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru
03.01.20171994Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak İşyerlerindeki Çalışan Sayısına Göre Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi
03.01.20171995Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan İstisna Kazançların Fon Hesabına Alınması Unutulmamalıdır
03.01.20171996Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan İstisna Kazançların Fon Hesabına Alınması Unutulmamalıdır
04.01.20171997SGK Primleri Ve Diğer Tüm Borçların Ödeme Süresi Uzatıldı
04.01.20171998Yıl Sonu Mutabakatlarının Yapılması Unutulmamalıdır
04.01.20171999Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru
05.01.20172000Kıdem Tazminat Tavanı Belli Oldu
06.01.20172001Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Kısa Mesajla Kuruma Bildirilmesi
06.01.20172002Ev Hizmetlerinde 10 Gün Ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar İle İlgili Hususlar
06.01.2017200301.01.2017 Tarihinden İtibaren Asgari Ücret Tutarı Artırıldı.
09.01.201720042017 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Zammı Tutarları İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarında Değişiklik
09.01.20172005İndirimli Oran KDV İadesinin Aynı Yıl İçinde Nakden Yapılması
12.01.2017200631.12.2016 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
12.01.20172007Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılık Ayrılması Şüpheli Alacak Halinin Ortadan Kalkması Ve Sonuçları
12.01.20172008Sat Kirala Geri Al İşlemlerinde Fona Alınan Tutarın Amortismanların İtfasında Kullanılması
13.01.20172009Geçici Olarak Görevlendirilen Personellere Ödenen Gündeliklerin Vergilendirilmesi
13.01.2017201030 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeme Zorunluluğu Kapsamında Olup, Olmadıkları
13.01.20172011İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

16.01.201720123308 Sayılı Kanun Kapsamında Alan Eğitimine Başlayan Mesleki Ve Teknik Eğitim Öğrencileriyle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar.
16.01.20172013İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerine Devlet Katkısı
17.01.20172014Yeni Kurulan Anonim Şirketlerin Yapacakları İlk Genel Kurulda Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin Onaylanması Unutulmamalıdır
18.01.20172015Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu Yöntemiyle E-Fatura Uygulamasından Yararlanan Mükelleflerden İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleyecek Olanların Test Ortamını Kullanımına İlişkin Duyuru
25.01.20172016- REVİZE2016-Revize Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Uzatıldı
23.01.20172016Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Uzatıldı
24.01.20172017Aralık 2016 Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı.
29.12.20172018 YENİ YILYENİ YIL TEBRİĞİ
30.01.20172018Erteleme Kapsamında Olan 2016 Aralık Ayı Prim Ödeme İşlemleri SGK Duyurusu
31.01.20172019Asgari Ücret Destek Tutarı Süresi 1 Yıl Uzatıldı.
31.01.201720202016 Yılı Aralık Ayı İle 2017 Yılı Ocak Ve Şubat Aylarına Ait Prim Ödeme Sürelerinde Erteleme.
03.02.20172021-Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan DeğişikliklerKatma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan Değişiklikler
03.02.20172022-BAZI MALLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANI %0 (SIFIR) OLARAK BELİRLENMİŞTİRBazı Mallarda Özel Tüketim Vergisi Oranı %0 (sıfır) Olarak
Belirlenmiştir
06.02.20172023Erteleme Kapsamında Olan Primlerini 27.01.2017 Tarihinden Önce Ödeyen İşverenlerle İlgili Kurumun Duyurusu
08.02.20172024İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde Ödenen KDV’ Nin İadesi
10.02.20172025İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Durumunda Yeni SGK Ve Vergi Teşvikleri
13.02.20172026SGK E-Bildirge Ekranında 2017/Ocak Ve Şubat Ayları Prim Ertelemesi Yapmak İstemeyen İşverenler İçin Yeni Satırlar Açtı
14.02.201720272006 Yılı IV Geçici Vergi Dönemine Ait Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
16.02.20172028Bağlı Şirket Nedir Bağlılık Raporu Düzenleme Zorunluluğu
17.02.20172029Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gereken İşler
20.02.20172030Sigorta Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Kurum Genelgesini Yayımladı
21.02.20172031SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Süre Uzatımı
22.02.20172032Katma Değer Vergisi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler
23.02.20172033Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Hususlar
23.02.201720342017 Yılı Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı İle Desteğe Esas Günlük Tutar Belli Oldu
27.02.20172035Güncel Uygulamada Olan SGK Teşvikleri
02.03.20172036Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Vergisel Değişiklikler
03.03.20172037Çalışırken İşçilere Kıdem Tazminatı Ödenmesi
06.03.20172038E-Sistemde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Eşleştirilmesi.
06.03.20172039Prim Ve Diğer Tüm Borçların Ödeme Süresi 07.03.2017 Tarihine Kadar Uzatıldı
07.03.201720402016 Yılında Elde Edilen Kira, Ücret Ve Menkul Sermaye İradının Beyanı
13.03.20172041SGK Asgari Ücret Desteğine İlişkin Genelgesi Yayımlandı
14.03.20172042İş-Kura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması SGK Teşviki İle İlgili Kurum Genelgesi Yayımlandı
14.03.20172043Muhtasar Beyannamelere İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Eklenmiştir.
15.03.20172044İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerindeki Devlet Katkısı Uygulaması Başladı
15.03.201720452016 Yılında Elde Edilen Kira, Ücret Ve Menkul Sermaye İradı İle Diğer Kazanç Ve İratları İçin Beyanname Verilmeden Önce Elde Edilen Gelirler Hazır Beyan Sisteminden Kontrol Edilmelidir
16.03.20172046Damga Vergisi, Harçlar Ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır
16.03.20172047İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik
17.03.20172048İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Durumunda Vergi Teşvikleri İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
17.03.20172049Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler
20.03.20172050Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sigortalılığı Ve Diğer Hususlar İçin Getirilen Yeni Düzenlemeler
20.03.20172051Bağımsız Çalışanların 5510 4 A ve B Kapsamındaki Sigortalılıkları.
22.03.20172052SGK Teşvik Yasağı 1 Yıllık Kuralında Yapılan Değişiklik
23.03.20172053Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
27.03.20172054E-Fatura Duyuruları
30.03.20172055Vergi Kimlik Numarası İle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Süresi Uzatıldı
05.04.20172056Çalışan Sayısı İkiyüzelli Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.04.2017 Tarihi İtibariyle Çalışanlarının Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi.

06.04.20172057E-Arşiv Fatura Standardında Yapılan Değişiklikler
10.04.20172058İş-Kur’a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması SGK Teşviki Usul Ve Esaslarında Değişiklik
11.04.20172059Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılabilecek İndirimler
12.04.20172060Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler İle İlgili Kurum Genelgesi Yayımlandı
20.04.20172061Mart 2017 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle 2016 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
21.04.20172062E-Defter Beratlarının Verilme Süresi Uzatıldı
24.04.20172063Sigorta Primi Teşvikleri, Destek Ve İndirimlerinde Yasaklamaya İlişkin Kurum Yeni Uygulama Genelgesini Yayımladı
02.05.20172064Mobilya Ve Beyaz Eşyadaki ÖTV Ve KDV İndiriminde Süre Uzatıldı.
08.05.20172065Vergi Levhalarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yazdırılması
Gerekir
09.05.20172066Emlak, Çevre Temizlik, İlan Ve Reklam Ve Veraset Ve İntikal Vergilerinin 1 İnci Taksitlerinin Mayıs Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir.
09.05.2017206731.03.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
10.05.20172068Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yer Alan İadesi Gereken Geçici Vergi Ve Kurumlar Vergisinin İadeleri Bir An Önce Talep Edilmelidir.
11.05.20172069Yabancı Sermayeli Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bildirilmesi Gerekir.
11.05.20172070Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Ödeme Yapılabilecek
12.05.20172071Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Hazırlanması Gerekir
15.05.20172072Elektrik Üretimi Lisans Harçlarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekir
16.05.20172073E-Defter Ve Beratların Muhafazası
17.05.201720741774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Ve 5510 Sayılı S.G.K.’Na Göre İşçi İşe Giriş Ve Çıkış Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.
18.05.20172075Ar-Ge İşyerlerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki İle Sigorta Primi İşveren Hisseleri Desteğinin Muhasebeleştirilmesi
22.05.20172076Gelir İdaresi Başkanlığının Tüm Birimlerinden Yapılacak Tebligatlar E-Tebligata Tabi Mükelleflere E-Tebligat Sistemi İle Gönderilmeye Başlanmıştır
23.05.20172077Şirketlerce Verilen İftar Yemeklerinin Gider Kaydedilip Kaydedilemeyeceği
24.05.20172078Muhtasar, Damga Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
24.05.20172079Firmalarca Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Erzak Yardımı
24.05.20172080Nisan Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı
24.05.20172080Nisan Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı
25.05.2017208131 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Elektronik Ortamda Gönderilmesi Gereken 2017/Nisan Dönemine İlişkin Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
26.05.20172082Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri Asgari Ücret Desteğine İlişkin Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı Artırıldı
26.05.20172083İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Ortaya Çıkan Kur Farkları İçin İhracatçılar Tarafından KDV Hesaplanmaz
29.05.201720842016 Yılında Kağıt Ortamında Tutulan Yevmiye Defterinin Haziran 2017 Ayı Sonuna Kadar Kapanış Onayının Yaptırılması Gerekir.
30.05.201720857020 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni SGK Borç Yapılandırılması
30.05.20172086İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğ Resmi Gazete Yayımlandı
31.05.20172087İnternet Sitesi Tescilini Mutlaka Yaptırınız
01.06.20172088VERGİ BORÇLARI İÇİN YENİDEN YAPILANMAYA İLİŞKİN KANUN
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
02.06.20172089Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Yayımlandı
05.06.20172090SGK Asgari İşçilik Oranlarında Değişiklik
06.06.20172091Çalışan Sayısı Yüz Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Çalışanlarını Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi.
07.06.20172092İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerleri İçin 01 Temmuz 2017 Tarihinde Yürürlükte.
08.06.20172093SGK 16-Nakil Kodlu İşe Giriş Ve Çıkış Bildirimlerinde Değişiklik
09.06.20172094E-Defter Beratlarında Yer Alan Muhasebeci Bilgileri
12.06.2017209506111 Veya 00687 Kanun Numaralarıyla Kuruma Bildirilen Sigortalıların Cari Aydaki Teşviklerden Yersiz Yararlanma Durumlarının Kontrolü.
13.06.20172096Motorlu Kara Taşıtı Ve Motorlu Kara Aracı Kiralamalarında Tahsilat Ve Ödemelerin Banka Kanalıyla Yapılması Gerekmektedir
14.06.20172097Haftalık, Günlük Veya Benzeri Şekilde Kısa Süreli Konut Kiralamaları Da Tevsik Zorunluluğu Kapsamına Alınmıştır.
16.06.20172098SGK 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırılması İle İlgili Genelgesini Yayımlandı
29.06.20172099SGK Prim Teşvik Tutarlarının Kayıtlarda Gelir Ve Gider Hesaplarında Takip Edilip Edilmeyeceği
30.06.20172100İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hükümleri 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek
03.07.20172101Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek E-Faturalar
05.07.20172102Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yapılan Kanun Değişiklikleri
06.07.2017210301.07.2017 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti.
10.07.20172104İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB, GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kâğıt Fatura Düzenlenmesi
13.07.201721052017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı
13.07.20172106Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 Taksitinin Temmuz 2017 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir
14.07.20172107MALİ TATİL HATIRLATMASI
24.07.20172110687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği İle İlgili Kurum Duyurusu
26.07.2017211130.06.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
09.08.20172112E-Defter, E-Fatura Ve E-Bilet Uygulamalarındaki Değişiklikler
22.08.20172113Arge Merkezlerinde 30 Personel İstihdam Edecek Sektörlerde Değişiklik Yapıldı.
23.08.20172114İzaha Davet Müessesesine İlişkin Vuk Genel Tebliği
24.08.201721152018 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi.
25.08.20172116Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı
25.08.201721172017/Temmuz Ayı Prim Ödeme Süresinde Değişiklik
07.09.20172120İş Kanunu Yönetmeliklerinde Yapılan İlaveler Ve Önemli Değişiklikler
20.09.20172121Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı
28.09.20172122Ücret Bordrosu Ve Hesap Pusulasında Olması Gereken Bilgiler
29.09.20172123İşçi Özlük Dosyasında Olması Gereken Bilgi Ve Belgeler
03.10.20172124Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin (Sıra No: 2017/1) Tebliğ Yayımlandı
04.10.20172125Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri
05.10.20172126Gelir Geçici Vergi Ve 1 No.lu KDV Beyannamesindeki Değişiklikler Hk
06.10.20172127Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değişti
09.10.201721282016 Aralık, 2017 Ocak Ve 2017 Şubat Aylarına Ait Ertelenen Primlerin Ödenmesi
10.10.20172129Yeni Nesil ÖKC Kullanımı İle İlgili Son Yasal Düzenlemeler
11.10.20172130Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin Duyuru
16.10.20172131Ara Dinlenmeler İle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar
18.10.20172132Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde Yer Alan Açıklamalar
24.10.201721332016 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı
Yıllık Olarak Talep Edilecek KDV’ nin En Son Kasım 2017 Dönemi KDV
Beyannamesiyle Talep Edilmesi Gerekir
25.10.20172134Reklam Harcaması - Sponsorluk Harcaması Ayrımı
25.10.2017213530.09.2017 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
27.10.201721362017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı
30.10.20172137İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretlerindeki Devlet Katkısı Yardım Süresi Uzatıldı.
31.10.201721381 No.lu KDV Beyannamesindeki Önemli Değişiklikler
31.10.20172139Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve Sanayi Sitelerinde Yer Alan Binalar İçin Kasım 2017 Ayında Emlak Vergisi Ödenmemesi Gerekir.
01.11.20172140Süresi Dolan Veya Yeni Alınan Makina Ve Teçhizatlar İçin Kapasite Raporlarının Yenilenmesi Gerekir
02.11.20172141Emlak Vergisi İle Veraset Ve İntikal Vergisi Taksitlerinin Kasım 2017 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir
03.11.20172142Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hakları
06.11.201721432017 Yılı Eylül Ayı, 2016 Yılı Aralık Ayı Ertelenen Ve Yapılandırma Prim Taksitleri Ödeme Süreleri Uzatıldı.
07.11.20172144İş Mahkemeleri Kanunuyla İş Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler
08.11.20172145E-Defter Dosyalarının Kullanılamaz Hale Gelmesi
10.11.20172146Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamında Çalışması Olanların Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Kuruma Bildirilmesi
13.11.201721472017 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
13.11.20172148Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyenler İçin Yayımlanan Duyuru
15.11.20172149Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Gayri Maddi Hakların Satışı, Devri Veya Kiralanmasından Elde Ettikleri Kazançlar İçin İstisna Şartlarını Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı
16.11.20172150ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyenler İçin Yayımlanan Duyuru
17.11.20172151ÖKC Kullanma Muafiyeti Ve Eski Nesil ÖKC’lerini Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilenlere İlişkin Yapılan Açıklama
20.11.20172152İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Duyurusu
22.11.20172153Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi Ve İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü Hk.
23.11.20172154Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişilerce “2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin 10.01.2018 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir
24.11.20172155Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
30.11.20172156Pay Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Ve Şirketin Pay Defterine Kaydedilmesi
04.12.20172158Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişilerce 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesinin 10.01.2018 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir
06.12.20172159Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Değişiklikler
07.12.201721602017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım Ve Aralık Aylarına Ait Asgari Ücretle Çalışanlara Vergi Farklarının Ödenmesi
08.12.20172161İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Kurum Sisteminde Görüntülenmesi
08.12.201721622017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım Ve Aralık Aylarına Ait Asgari Ücretle Çalışanlara Ödenecek Ücret Farkları İle İlgili Tebliğ Yayımlandı
11.12.201721632017 Yılı Kasım Ayı İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin 26.12.2017 Tarihine Kadar Kuruma Ödenmesi
11.12.20172164YASAL DEFTERLERİN NOTER TASDİKLERİ
12.12.20172165Çalışan Sayısı Elli Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Çalışanlarını Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi.
13.12.2017216601.01.2018 Tarihinden İtibaren Meslek Adını Ve Kodunu Kuruma Doğru Bildirmeyen İşverenlere İdari Para Cezası
14.12.20172167Sosyal Güvenlik Kurumunca Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarının Mahkeme Kararı Niteliğinde Sayılması
15.12.20172168Aynı İlde Aynı İşverene Ait İş Kolu Kodu Aynı Olan İşyerlerinin Birleştirilerek Tek Dosyada İşlem Görmesi
18.12.20172169Defter-Beyan Sistemi
20.12.20172171Ar-Ge’de Tam Zamanlı Olarak Çalışanların Haftalık 45 Saatin Altındaki Çalışmalarında Hafta Tatili Ücretlerinin Vergi Ve Sgk Teşvikleri Kapsamında Değerlendirilmeyeceği
21.12.201721722017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenme Süresi 02.01.2018 Olarak Değişti
22.12.2017217301.01.2018 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
22.12.20172174Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin 488 Ve 489 Sıra No.lu VUK Tebliğleri Yayımlandı
25.12.20172175Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilme Süresinde Değişiklik
26.12.20172176Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sandığı Sigortalılık Prim Ödeme Zorunlulukları 01.01.2020 Tarihine Ertelendi
27.12.20172177ETBİS’e Kayıt Olma Ve Bildirim Yükümlülüğü
28.12.20172178E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu, E-Serbest Meslek Makbuzu
20.02.20182207-Kağıt Çıktı İle İhracat Ve Serbest Bölgeye İhracat Hakkında E-Fatura DuyurularıKağıt Çıktı İle İhracat Ve Serbest Bölgeye İhracat Hakkında E-Fatura Duyuruları
16.03.2017EK1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFIEK1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFI
15.03.2017EK1 ÖRNEK DİLEKÇEEK 1 ÖRNEK DİLEKÇE
02.01.20171993 EK
22.06.2017RAMAZAN BAYRAMI 2017Ramazan Bayramı Tebriği