English

2017

Sirküler Arşivi (PDF)

Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
04.01.20171999Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru
03.07.20172101Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek E-Faturalar
04.01.20171998Yıl Sonu Mutabakatlarının Yapılması Unutulmamalıdır
29.12.20172018 YENİ YILYENİ YIL TEBRİĞİ
11.10.20172130Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin Duyuru
22.12.20172174Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin 488 Ve 489 Sıra No.lu VUK Tebliğleri Yayımlandı
10.10.20172129Yeni Nesil ÖKC Kullanımı İle İlgili Son Yasal Düzenlemeler
17.01.20172014Yeni Kurulan Anonim Şirketlerin Yapacakları İlk Genel Kurulda Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin Onaylanması Unutulmamalıdır
11.12.20172164YASAL DEFTERLERİN NOTER TASDİKLERİ
06.10.20172127Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değişti
11.05.20172069Yabancı Sermayeli Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bildirilmesi Gerekir.
08.05.20172065Vergi Levhalarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yazdırılması
Gerekir
30.03.20172055Vergi Kimlik Numarası İle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Süresi Uzatıldı
01.06.20172088VERGİ BORÇLARI İÇİN YENİDEN YAPILANMAYA İLİŞKİN KANUN
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
28.09.20172122Ücret Bordrosu Ve Hesap Pusulasında Olması Gereken Bilgiler
17.02.20172029Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gereken İşler
12.05.20172071Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Hazırlanması Gerekir
26.05.20172082Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri Asgari Ücret Desteğine İlişkin Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı Artırıldı
15.11.20172149Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Gayri Maddi Hakların Satışı, Devri Veya Kiralanmasından Elde Ettikleri Kazançlar İçin İstisna Şartlarını Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı
03.01.20171995Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan İstisna Kazançların Fon Hesabına Alınması Unutulmamalıdır
03.01.20171996Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan İstisna Kazançların Fon Hesabına Alınması Unutulmamalıdır
01.11.20172140Süresi Dolan Veya Yeni Alınan Makina Ve Teçhizatlar İçin Kapasite Raporlarının Yenilenmesi Gerekir
12.01.20172007Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılık Ayrılması Şüpheli Alacak Halinin Ortadan Kalkması Ve Sonuçları
14.12.20172167Sosyal Güvenlik Kurumunca Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarının Mahkeme Kararı Niteliğinde Sayılması
23.05.20172077Şirketlerce Verilen İftar Yemeklerinin Gider Kaydedilip Kaydedilemeyeceği
20.02.20172030Sigorta Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Kurum Genelgesini Yayımladı
24.04.20172063Sigorta Primi Teşvikleri, Destek Ve İndirimlerinde Yasaklamaya İlişkin Kurum Yeni Uygulama Genelgesini Yayımladı
22.03.20172052SGK Teşvik Yasağı 1 Yıllık Kuralında Yapılan Değişiklik
04.01.20171997SGK Primleri Ve Diğer Tüm Borçların Ödeme Süresi Uzatıldı
29.06.20172099SGK Prim Teşvik Tutarlarının Kayıtlarda Gelir Ve Gider Hesaplarında Takip Edilip Edilmeyeceği
13.02.20172026SGK E-Bildirge Ekranında 2017/Ocak Ve Şubat Ayları Prim Ertelemesi Yapmak İstemeyen İşverenler İçin Yeni Satırlar Açtı
13.03.20172041SGK Asgari Ücret Desteğine İlişkin Genelgesi Yayımlandı
05.06.20172090SGK Asgari İşçilik Oranlarında Değişiklik
21.02.20172031SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Süre Uzatımı
16.06.20172098SGK 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırılması İle İlgili Genelgesini Yayımlandı
08.06.20172093SGK 16-Nakil Kodlu İşe Giriş Ve Çıkış Bildirimlerinde Değişiklik
20.09.20172121Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı
11.05.20172070Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Ödeme Yapılabilecek
02.06.20172089Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Yayımlandı
02.03.20172036Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Vergisel Değişiklikler
12.01.20172008Sat Kirala Geri Al İşlemlerinde Fona Alınan Tutarın Amortismanların İtfasında Kullanılması
05.07.20172102Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yapılan Kanun Değişiklikleri
25.10.20172134Reklam Harcaması - Sponsorluk Harcaması Ayrımı
22.06.2017RAMAZAN BAYRAMI 2017Ramazan Bayramı Tebriği
06.03.20172039Prim Ve Diğer Tüm Borçların Ödeme Süresi 07.03.2017 Tarihine Kadar Uzatıldı
30.11.20172156Pay Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Ve Şirketin Pay Defterine Kaydedilmesi
31.10.20172139Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve Sanayi Sitelerinde Yer Alan Binalar İçin Kasım 2017 Ayında Emlak Vergisi Ödenmemesi Gerekir.
25.08.20172116Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı
22.11.20172153Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi Ve İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü Hk.
17.11.20172151ÖKC Kullanma Muafiyeti Ve Eski Nesil ÖKC’lerini Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilenlere İlişkin Yapılan Açıklama
16.11.20172150ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyenler İçin Yayımlanan Duyuru
24.05.20172080Nisan Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı
24.05.20172080Nisan Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı
23.03.20172053Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
24.05.20172078Muhtasar, Damga Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
25.12.20172175Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilme Süresinde Değişiklik
23.02.20172033Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Hususlar
14.03.20172043Muhtasar Beyannamelere İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Eklenmiştir.
13.07.20172106Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 Taksitinin Temmuz 2017 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir
13.06.20172096Motorlu Kara Taşıtı Ve Motorlu Kara Aracı Kiralamalarında Tahsilat Ve Ödemelerin Banka Kanalıyla Yapılması Gerekmektedir
02.05.20172064Mobilya Ve Beyaz Eşyadaki ÖTV Ve KDV İndiriminde Süre Uzatıldı.
03.10.20172124Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin (Sıra No: 2017/1) Tebliğ Yayımlandı
20.04.20172061Mart 2017 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle 2016 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
14.07.20172107MALİ TATİL HATIRLATMASI
11.04.20172059Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılabilecek İndirimler
05.01.20172000Kıdem Tazminat Tavanı Belli Oldu
22.02.20172032Katma Değer Vergisi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler
03.02.20172021-Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan DeğişikliklerKatma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan Değişiklikler
24.11.20172155Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
20.02.20182207-Kağıt Çıktı İle İhracat Ve Serbest Bölgeye İhracat Hakkında E-Fatura DuyurularıKağıt Çıktı İle İhracat Ve Serbest Bölgeye İhracat Hakkında E-Fatura Duyuruları
23.08.20172114İzaha Davet Müessesesine İlişkin Vuk Genel Tebliği
30.10.20172137İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretlerindeki Devlet Katkısı Yardım Süresi Uzatıldı.
16.01.20172013İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerine Devlet Katkısı
15.03.20172044İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerindeki Devlet Katkısı Uygulaması Başladı
10.02.20172025İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Durumunda Yeni SGK Ve Vergi Teşvikleri
17.03.20172048İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Durumunda Vergi Teşvikleri İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
29.09.20172123İşçi Özlük Dosyasında Olması Gereken Bilgi Ve Belgeler
10.04.20172058İş-Kur’a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması SGK Teşviki Usul Ve Esaslarında Değişiklik
14.03.20172042İş-Kura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması SGK Teşviki İle İlgili Kurum Genelgesi Yayımlandı
16.03.20172047İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik
30.06.20172100İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hükümleri 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek
07.06.20172092İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerleri İçin 01 Temmuz 2017 Tarihinde Yürürlükte.
07.11.20172144İş Mahkemeleri Kanunuyla İş Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler
08.12.20172161İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Kurum Sisteminde Görüntülenmesi
07.09.20172120İş Kanunu Yönetmeliklerinde Yapılan İlaveler Ve Önemli Değişiklikler
31.05.20172087İnternet Sitesi Tescilini Mutlaka Yaptırınız
09.01.20172005İndirimli Oran KDV İadesinin Aynı Yıl İçinde Nakden Yapılması
13.01.20172011İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

08.02.20172024İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde Ödenen KDV’ Nin İadesi
30.05.20172086İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğ Resmi Gazete Yayımlandı
20.11.20172152İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Duyurusu
10.07.20172104İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB, GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kâğıt Fatura Düzenlenmesi
26.05.20172083İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Ortaya Çıkan Kur Farkları İçin İhracatçılar Tarafından KDV Hesaplanmaz
02.01.20171993Hava Yolu E-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru
14.06.20172097Haftalık, Günlük Veya Benzeri Şekilde Kısa Süreli Konut Kiralamaları Da Tevsik Zorunluluğu Kapsamına Alınmıştır.
27.02.20172035Güncel Uygulamada Olan SGK Teşvikleri
12.04.20172060Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler İle İlgili Kurum Genelgesi Yayımlandı
17.03.20172049Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler
04.10.20172125Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri
10.05.20172068Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yer Alan İadesi Gereken Geçici Vergi Ve Kurumlar Vergisinin İadeleri Bir An Önce Talep Edilmelidir.
22.05.20172076Gelir İdaresi Başkanlığının Tüm Birimlerinden Yapılacak Tebligatlar E-Tebligata Tabi Mükelleflere E-Tebligat Sistemi İle Gönderilmeye Başlanmıştır
05.10.20172126Gelir Geçici Vergi Ve 1 No.lu KDV Beyannamesindeki Değişiklikler Hk
13.01.20172009Geçici Olarak Görevlendirilen Personellere Ödenen Gündeliklerin Vergilendirilmesi
13.11.20172148Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyenler İçin Yayımlanan Duyuru
24.05.20172079Firmalarca Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Erzak Yardımı
10.11.20172146Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamında Çalışması Olanların Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Kuruma Bildirilmesi
03.11.20172142Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hakları
06.01.20172001Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Kısa Mesajla Kuruma Bildirilmesi
06.01.20172002Ev Hizmetlerinde 10 Gün Ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar İle İlgili Hususlar
27.12.20172177ETBİS’e Kayıt Olma Ve Bildirim Yükümlülüğü
06.02.20172023Erteleme Kapsamında Olan Primlerini 27.01.2017 Tarihinden Önce Ödeyen İşverenlerle İlgili Kurumun Duyurusu
30.01.20172018Erteleme Kapsamında Olan 2016 Aralık Ayı Prim Ödeme İşlemleri SGK Duyurusu
09.05.20172066Emlak, Çevre Temizlik, İlan Ve Reklam Ve Veraset Ve İntikal Vergilerinin 1 İnci Taksitlerinin Mayıs Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir.
02.11.20172141Emlak Vergisi İle Veraset Ve İntikal Vergisi Taksitlerinin Kasım 2017 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir
15.05.20172072Elektrik Üretimi Lisans Harçlarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekir
23.11.20172154Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişilerce “2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin 10.01.2018 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir
16.03.2017EK1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFIEK1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFI
15.03.2017EK1 ÖRNEK DİLEKÇEEK 1 ÖRNEK DİLEKÇE
06.03.20172038E-Sistemde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Eşleştirilmesi.
28.12.20172178E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu, E-Serbest Meslek Makbuzu
27.03.20172054E-Fatura Duyuruları
09.08.20172112E-Defter, E-Fatura Ve E-Bilet Uygulamalarındaki Değişiklikler
16.05.20172073E-Defter Ve Beratların Muhafazası
08.11.20172145E-Defter Dosyalarının Kullanılamaz Hale Gelmesi
21.04.20172062E-Defter Beratlarının Verilme Süresi Uzatıldı
09.06.20172094E-Defter Beratlarında Yer Alan Muhasebeci Bilgileri
06.04.20172057E-Arşiv Fatura Standardında Yapılan Değişiklikler
04.12.20172158Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişilerce 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesinin 10.01.2018 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir
18.12.20172169Defter-Beyan Sistemi
16.03.20172046Damga Vergisi, Harçlar Ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır
18.10.20172132Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde Yer Alan Açıklamalar
03.03.20172037Çalışırken İşçilere Kıdem Tazminatı Ödenmesi
03.01.20171994Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak İşyerlerindeki Çalışan Sayısına Göre Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi
06.06.20172091Çalışan Sayısı Yüz Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Çalışanlarını Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi.
05.04.20172056Çalışan Sayısı İkiyüzelli Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.04.2017 Tarihi İtibariyle Çalışanlarının Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi.

12.12.20172165Çalışan Sayısı Elli Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Çalışanlarını Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi.
23.01.20172016Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Uzatıldı
18.01.20172015Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu Yöntemiyle E-Fatura Uygulamasından Yararlanan Mükelleflerden İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleyecek Olanların Test Ortamını Kullanımına İlişkin Duyuru
06.12.20172159Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Değişiklikler
02.01.20171992Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Süre Uzatıldı
03.02.20172022-BAZI MALLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANI %0 (SIFIR) OLARAK BELİRLENMİŞTİRBazı Mallarda Özel Tüketim Vergisi Oranı %0 (sıfır) Olarak
Belirlenmiştir
16.02.20172028Bağlı Şirket Nedir Bağlılık Raporu Düzenleme Zorunluluğu
20.03.20172050Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sigortalılığı Ve Diğer Hususlar İçin Getirilen Yeni Düzenlemeler
26.12.20172176Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sandığı Sigortalılık Prim Ödeme Zorunlulukları 01.01.2020 Tarihine Ertelendi
20.03.20172051Bağımsız Çalışanların 5510 4 A ve B Kapsamındaki Sigortalılıkları.
15.12.20172168Aynı İlde Aynı İşverene Ait İş Kolu Kodu Aynı Olan İşyerlerinin Birleştirilerek Tek Dosyada İşlem Görmesi
31.01.20172019Asgari Ücret Destek Tutarı Süresi 1 Yıl Uzatıldı.
22.08.20172113Arge Merkezlerinde 30 Personel İstihdam Edecek Sektörlerde Değişiklik Yapıldı.
24.01.20172017Aralık 2016 Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı.
16.10.20172131Ara Dinlenmeler İle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar
20.12.20172171Ar-Ge’de Tam Zamanlı Olarak Çalışanların Haftalık 45 Saatin Altındaki Çalışmalarında Hafta Tatili Ücretlerinin Vergi Ve Sgk Teşvikleri Kapsamında Değerlendirilmeyeceği
18.05.20172075Ar-Ge İşyerlerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki İle Sigorta Primi İşveren Hisseleri Desteğinin Muhasebeleştirilmesi
30.05.201720857020 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni SGK Borç Yapılandırılması
24.07.20172110687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği İle İlgili Kurum Duyurusu
16.01.201720123308 Sayılı Kanun Kapsamında Alan Eğitimine Başlayan Mesleki Ve Teknik Eğitim Öğrencileriyle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar.
12.01.2017200631.12.2016 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
09.05.2017206731.03.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
25.05.2017208131 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Elektronik Ortamda Gönderilmesi Gereken 2017/Nisan Dönemine İlişkin Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
25.10.2017213530.09.2017 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
26.07.2017211130.06.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
13.01.2017201030 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeme Zorunluluğu Kapsamında Olup, Olmadıkları
24.08.201721152018 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi.
25.08.201721172017/Temmuz Ayı Prim Ödeme Süresinde Değişiklik
09.01.201720042017 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Zammı Tutarları İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarında Değişiklik
27.10.201721362017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı
21.12.201721722017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenme Süresi 02.01.2018 Olarak Değişti
11.12.201721632017 Yılı Kasım Ayı İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin 26.12.2017 Tarihine Kadar Kuruma Ödenmesi
13.07.201721052017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı
13.11.201721472017 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
07.12.201721602017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım Ve Aralık Aylarına Ait Asgari Ücretle Çalışanlara Vergi Farklarının Ödenmesi
08.12.201721622017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım Ve Aralık Aylarına Ait Asgari Ücretle Çalışanlara Ödenecek Ücret Farkları İle İlgili Tebliğ Yayımlandı
06.11.201721432017 Yılı Eylül Ayı, 2016 Yılı Aralık Ayı Ertelenen Ve Yapılandırma Prim Taksitleri Ödeme Süreleri Uzatıldı.
23.02.201720342017 Yılı Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı İle Desteğe Esas Günlük Tutar Belli Oldu
25.01.20172016- REVİZE2016-Revize Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Uzatıldı
29.05.201720842016 Yılında Kağıt Ortamında Tutulan Yevmiye Defterinin Haziran 2017 Ayı Sonuna Kadar Kapanış Onayının Yaptırılması Gerekir.
07.03.201720402016 Yılında Elde Edilen Kira, Ücret Ve Menkul Sermaye İradının Beyanı
15.03.201720452016 Yılında Elde Edilen Kira, Ücret Ve Menkul Sermaye İradı İle Diğer Kazanç Ve İratları İçin Beyanname Verilmeden Önce Elde Edilen Gelirler Hazır Beyan Sisteminden Kontrol Edilmelidir
24.10.201721332016 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı
Yıllık Olarak Talep Edilecek KDV’ nin En Son Kasım 2017 Dönemi KDV
Beyannamesiyle Talep Edilmesi Gerekir
31.01.201720202016 Yılı Aralık Ayı İle 2017 Yılı Ocak Ve Şubat Aylarına Ait Prim Ödeme Sürelerinde Erteleme.
09.10.201721282016 Aralık, 2017 Ocak Ve 2017 Şubat Aylarına Ait Ertelenen Primlerin Ödenmesi
14.02.201720272006 Yılı IV Geçici Vergi Dönemine Ait Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
17.05.201720741774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Ve 5510 Sayılı S.G.K.’Na Göre İşçi İşe Giriş Ve Çıkış Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.
31.10.201721381 No.lu KDV Beyannamesindeki Önemli Değişiklikler
12.06.2017209506111 Veya 00687 Kanun Numaralarıyla Kuruma Bildirilen Sigortalıların Cari Aydaki Teşviklerden Yersiz Yararlanma Durumlarının Kontrolü.
06.07.2017210301.07.2017 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti.
13.12.2017216601.01.2018 Tarihinden İtibaren Meslek Adını Ve Kodunu Kuruma Doğru Bildirmeyen İşverenlere İdari Para Cezası
22.12.2017217301.01.2018 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
06.01.2017200301.01.2017 Tarihinden İtibaren Asgari Ücret Tutarı Artırıldı.
02.01.20171993 EK