KDV İade Hizmetleri


Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri çerçevesince, KDV iadesi konusundaki her türlü sorunların giderilmesi, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin hızlı ve en doğru bir şekilde alınması için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetleri kapsamındadır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanun’u dikkate alınarak gerçekleştirilen KDV iade tasdik hizmetleri kapsamında aşağıdaki işlemler yer almaktadır.

 • Geçerli olan mevzuat ve şirket yasal kayıtları çerçevesinde dönemlik iade KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,
 • Segment hatalarının giderilmesini ilişkin özel amaçlı rapor,

 

KDV iade tasdik hizmeti ayrıca aşağıdaki hususları da kapsamaktadır;

 • Katma Değer Vergisi iade tutarlarının tespitinde danışmanlık yapmak,
 • Tedarikçi firmalara karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
 • İade raporunun hazırlanması ve teslimi ile ilgili müşteriye destek olmak,
 • İade başvurusu için indirilecek KDV, yüklenilen KDV, satış faturaları vb. gerekli listelerin mevzuata uygun olarak hazırlanan listelerin kontrol edilmesi,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sistem üzerinde oluşan kontrol raporlarının ve eksiklik yazılarına mevzuata uygun olarak cevap verilmesi ile ilgili danışmanlık verilmesi,
 • Vergi Dairesine teslim edilen ve İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla revize edilen liste, dokümanların yüklenmesine yardımcı olmak,

Düzenlediğimiz bazı iade raporlarına aşağıda yer verilmiştir.

 • Mal ihracatı
 • Hizmet ihracatı
 • Yatırım teşvik belge sahibi mükelleflere yapılan makine ve teçhizat teslimleri,
 • Milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için savunma amaçlı malzeme teçhizat yazılım üretimi ve modernizasyon amaçlı teslim ve hizmetler
 • Uluslararası taşımacılık istisnasına ilişkin hizmetler
 • İndirimli orana tabi telim ve hizmetlerde KDV iade işlemi
 • İmalat sanayisine yönelik asgari 50 Milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde KDV iade uygulamaları
 • İmalat sanayisine yönelik 50 Milyon TL tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde KDV iade uygulamaları
 • Sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerin imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan makine ve teçhizat teslimlerine ait KDV iade uygulamaları