English

Aylık Arşiv: Ağustos 2018

ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİ UZATILDI.

Sirküler No: 2351 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar “15/8/2018 TARİHLİ VE 42 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR” kapsamında; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12.inci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18.inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek                     en az

BANKA HESAPLARINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Sirküler No: 2350 31/08/2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesi gereğince; Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından, mevduat faizlerinden, katılım bankaları tarafından katılma hesabı

KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMINDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Sirküler No:2349 7103 sayılı Kanunla getirilen kadın hizmet erbabı çocukları bakımı için kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemeler ücret sayılarak vergi istisnası ile ilgili gerekli açıklamaları 2233 ile 2250 nolu sirkülerimizle yapmıştık. Söz konusu istisna ile ilgili GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303) 11.06.2018 tarih ve 30448

MÜKELLEFLER ADINA KAYITLI OLAN VE TİCARİ FAALİYETTE KULLANILAN TAŞINMAZIN ENVANTERE ALINMASI.

Sirküler No:2348 Mükellefler kendi adlarına kayıtlı, fabrika, ambar, atölye, mağaza depo ve araziyi ticari faaliyetlerinde kullanabilmektedirler. Bu şekilde kullanımlarda söz konusu taşınmazların envantere alınması şarttır. Konu ile ilgili Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen 29/12/2017 tarih ve 19579043-105[2017]-149556 sayılı özelgede özetle;  “Ayrıca, aynı Kanunun 187 inci maddesinde “Ferdi teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu bina ve arazi hakkında

ŞİRKETLERİN AVUKATLARA ÖDEMİŞ OLDUĞU YOL VE KONAKLAMA BEDELİNİN STOPAJA TABİ OLMASI DURUMU.

Sirküler No:2347 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetler Grup Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve 64597866-120-E.10533 sayılı özelgesinde; Şirketiniz tarafından serbest meslek erbabı avukatlarla aylık sabit ücretle anlaşma yapılarak, her türlü giderin şirketinizce ayrıca karşılanması veya dosya başı ayrı ücret belirlenerek, yine her türlü giderin ayrıca avans olarak ödenmesi veya avukatların yapmış oldukları yol, konaklama vb.

MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

Sirküler No:2346 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 110 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkileyeceğinden, mükelleflerin beyan

YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNDE İSTİSNA UYGULAMASI

Sirküler No: 2345 04/07/2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun 10 maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan 3 Seri Nolu Genel Tebliği ile; Yurt dışından elde edilen bazı kazançlar, gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. İstisna kapsamına 31/10/2018 (bu

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sirküler No: 2344 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 12/B maddesi eklenmiştir. Perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek

BAYRAM TEBRİKİ

  KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.     Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI                                               

TEŞVİK BELGELERİNİN TAMAMLAMA VİZESİ KAPSAMINDA Y.M.M. RAPORU YAZILMASI

Sirküler No: 2343 01/06/2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (2012/1) değişiklik yapılan (2018/1) numaralı Tebliğ ile; 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak