English

Aylık Arşiv: Aralık 2018

KDV TEVKİFATINA TABİ OLAN MALLARIN İADELERİNDE DÜZELTME İŞLEMİ.

Sirküler No:2453 Mal teslimi veya hizmet ifası nedeniyle faturanın düzenlenmesinden sonra, teslim edilen malların iade edilmesi, sözleşmede öngörülen şartlara uygun olmaması, vade farkı, kur farkı, fiyat farkı gibi nedenlerle işlem bedelinde sonradan bir değişiklik meydana gelmesi halinde alıcı ve satıcıların buna uygun düzeltme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Satış iadesi durumunda alıcı tarafından bir iade faturası düzenlenerek

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK.

Sirküler No: 2452 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde yapılan açıklama ile; 1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102- Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların 108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV, 109 – Sorumlu

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

Sirküler No: 2451 20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 no’lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair 2018/4 no’lu Tebliğ ile “Tamamlama Vizesi” başlıklı 23 üncü maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin

Yeni Yıl Tebriği

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.  Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI                                             

ENVANTER DEFTERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Sirküler No: 2450 Gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin kayıt zamanı, açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile belirlenmiş bulunmaktadır. Tutulması gereken defter arasında yer alan envanter defteri; ticari işletmenin açılışında ve açılışından sonraki her hesap döneminin sonunda 31.12.bilançosunun taşınmazların, alacakların, borçların, nakit

MASRAF YANSITILMASINDA BELGE DÜZENİ

Sirküler No: 2449 Yansıtma; ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kar ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedelin asıl muhatabına

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI

Sirküler No: 2448 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret günlük (brüt) tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25.12.2018  tarih ve 2018/1 sayılı kararına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.     01.01.2019 – 31.12.2019 Günlük (Brüt TL) Aylık (Brüt TL) 85,28 2.558,40 Asgari ücret günlük brüt olarak belirlendiğinden asgari ücretle çalışanların ücretler hesaplamaları (iş sözleşmelerinde ücretin aylık değil,

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ÖDENEN YAPI KAYIT BEDELİNİN GİDER KAYDI.

Sirküler No: 2447 25.12.2018 tarih ve bila sayılı Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen özelgesinde; Şirketin aktifine kayıtlı Kayseri’de bulunan taşınmaz için imar barışından yararlanılarak, imar barışı kapsamında yapılacak yapı kayıt bedelinin gider yazılıp yazılmayacağı ya da taşınmazın maliyetine eklenip eklenmeyeceği hususlarında görüş talep edilmiştir. Başkanlık tarafından verilen özelge’de sonuç olarak; “Buna göre, şirketiniz aktifine kayıtlı taşınmaz

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ

Sirküler No:2446 31/05/2018 tarih ve 30437 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin tebliğ ile yatırımcılar adına işlem yapacak olan kullanıcıların, elektronik sertifika

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİ

Sirküler No: 2445 05/06/2018 tarih ve 30442 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/05/2018 tarih ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesine göre organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki karar yürürlüğe girmiştir.   Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin