English

Aylık Arşiv: Ocak 2019

SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2510 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması başlıklı 16 ıncı maddesinin yenilenmiş şekli aşağıda belirtilmiştir.  Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan ortaklıklar hariç

TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2509 02/01/2019 tarih ve 30643  sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530  uncu maddesine ilişkin temerrüt  faiz oranının  tespiti yapılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları başlıklı 1530 uncu maddesinin yedinci

TANKER VE RÖMORK ALIMINDA UYGULANACAK KDV ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2508 31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı (4 üncü mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı kararın 4 üncü

ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2507 31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı (4 üncü mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tütün fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. 21.12.2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2506 18/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. -193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Müteferrik İstisnalar bölümünün ücretlerde istisna başlıklı 23 ncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile;

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE SON 120 GÜN PRİM ÖDEYEREK SÜREKLİ ÇALIŞMA ŞARTI KALDIRILDI

Sirküler No: 2505 18.01.2019 tarihli, 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7161 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 25’i ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50.inci maddesinin 2.inci fıkrasının değişmiş hali aşağıdadır. İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri   “Madde 50 – Günlük işsizlik

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2504 KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK. 18/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile; Mükelleflerin 2017 ve 2018 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gerçekleştirdikleri

SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN KARARDAN ÖNCE ORTAKLAR TARAFINDAN SERMAYE AVANSININ BANKAYA YATIRILMASI HUSUSU

Sirküler No: 2503 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 10/1-ı maddesi ile 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı için faiz indirimine imkan tanınmıştır. Sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden TCMB tarafından açıklanan ticari kredi faiz oranının

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANICILAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Sirküler No: 2502 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 25.01.2019 tarihli duyuruda; Yeni Nesil ÖKC’lere ilişkin aylık satış raporlarının, ÖKC firmalarının bilgi işlem sistemleri (ÖKC TSM Merkezleri) aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine elektronik ortamda ve otomatik olarak gönderilebilmesi için mükelleflerin  kullandığı Yeni Nesil ÖKC’lerinin bağlı oldukları TSM Merkezleri ile olan internet bağlantılarının kontrol ettirilmesi

AR-GE KAPSAMINDA NET ÜCRETLE ÇALIŞTIRILANLARIN AYLIK MAAŞ HESAPLAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2501 5746 sayılı Kanun “ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN”un ar-ge’deki ücret teşvikleriyle ilgili maddeleri aşağıdadır. Madde 3-(2) Gelir vergisi stopajı teşviki:  Kanun kapsamında ar-ge’de çalışanların bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek