English

Aylık Arşiv: Mayıs 2019

MAYIS/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2639 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.05.2019 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.9235 5.9342 5.9194 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.0943 4.1210 4.0755 1 DANİMARKA KRONU

Ramazan Bayramı Tebriği

RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.     Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI                                                         

DERNEKLERDE, KOOPERATİFLERDE VE VAKIFLARDAKİ YÖNETİCİLERİN SİGORTALI OLUP OLMAYACAKLARI İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANDI

Sirküler No: 2638 Derneklerde, kooperatiflerde ve vakıflardaki yöneticilerin sigortalı olup olmayacakları ile ilgili hususları açıklayan 2019-09 nolu Genelge 24.04.2019 tarihinde yayımlandı. Genelgeye göre;    1-) Derneklerde Yöneticilerin Sigortalılığı Dernek başkanları ile derneğin yönetim ve denetim kurullarına seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden, aralarındaki hukuki ilişki vekalet akdine dayandığı için sigortalı sayılmayacaklardır. Bu görevlerinden dolayı huzur hakkı veya

LİMİTED ŞİRKET PAY SENETLERİ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN GELİR VERGİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2637 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 14.04.2014 tarih ve 62030549-120[Mük.80-2012/954]-906 sayılı özelgesinde; Limited şirket ortaklarının sahip oldukları paylara ilişkin olarak çıkaracakları pay senetlerinin satışından elde edecekleri kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) nolu bendinde belirtilen hisse senetleriyle aynı kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş

GÜMRÜK KANUNU’NUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2636 15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. -Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya başlıklı 45 inci maddenin birinci fıkrası; Türkiye Gümrük Bölgesindeki

YARGITAY, EŞİNİN YANINDA ÜCRET ALMADAN ÇALIŞAN KADININ SİGORTALI SAYILAMAYACAĞINA KARAR VERDİ

Sirküler No: 2635 Günümüzde eşlerine ait iş yerinde kendilerini sigortalı göstererek prim günlerini doldurmak suretiyle emeklilik hayali kuran ev hanımları olduğu bilinmekte olup, fiilen çalışma olmayan bu tip sigortalılıklar sahte sigortalılık olarak kabul edilmektedir. Sahte sigortalılık ile ilgili hususlar 13.08.2012 tarihli, 1273 nolu, 06.12.2016 tarihli, 1968 nolu ve 05.09.2017 tarih ve 2118 nolu sirkülerimizde açıklanmıştır.

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sirküler No: 2634 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’e geçici madde eklenmiştir. Vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi kaydıyla, Ticaret Bakanlığın uygun görüşüne istinaden

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE YAPILAN YENİLİKLERE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 2633 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda mükelleflerin aşağıda sayılan işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir. -İkinci sorumluluk borç sorgulama işlemi, -Şirketlerdeki ortaklık ve yöneticilik bilgilere ait işlemler, -Gayrimenkul sermaye iradı istisna dilekçesi verilmesi, -Şube mükellefiyet yazısı talebinde bulunulması, -Beyanlı trafik para cezası ödeme

ABD MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2632 22.05.2019 tarih ve 30781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1130 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı,

GERÇEK KİŞİLERİN GÜN İÇİNDE SATIN ALACAĞI 100.000 ABD DOLARI VE ÜZERİNDEKİ DÖVİZ ALIM İŞLEMİ BİR İŞ GÜNÜ VALÖRLÜ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Sirküler No: 2631 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Ⅱ Daire Başkanlığının 20.05.2019 tarih ve 32521522-010.04-E.6589 sayılı duyurusunda; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.05.2019 tarih ve 8374 sayılı Kararı ile, finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen 21.05.2019 tarihinden itibaren gerçek kişilerin günlük 100.000 USD