English

Aylık Arşiv: Temmuz 2019

SAT VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI

Sirküler No:2690 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 11395140-105[313-2014/VUK-1/18891]-98224 sayılı özelgesinde; Şirketin aktifinde … TL bedelle kayıtlı taşınmazı finansal kiralama şirketine satıp, finansal kiralama sözleşmesiyle 72 ay vade ile geri kiralama yaptığınız, satışa konu taşınmazın satış öncesi defter değeri ile geri kiralama sonucu oluşan rayiç değerinin (… TL) farklı

TEMMUZ/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2689 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.07.2019 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.5709 5.5810 5.5670 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8300 3.8550 3.8124 1 DANİMARKA KRONU

EPDK’NIN 2020 YILI YEKDEM BAŞVURULARININ ALINMASI HAKKINDA DUYURUSU

Sirküler No: 2688 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun http://www.epdk.org.tr resmi internet adresinde ‘’2020 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında’’ duyurusu yayımlanmıştır. Duyuruda YEKDEM başvurularının alınmasına yönelik aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. YEKDEM Yönetmeliğinin 5’ inci ve devamı maddeleri uyarınca; 2020 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar EPDK’ya başvurmaları gerekmektedir. YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan

7183 SAYILI TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI KANUNU’NDA AJANS FAALİYETLERİN FİNANSMANI İÇİN TURİZM PAYI ÖDENECEKTİR

Sirküler No: 2687 Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere, turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.  Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve

KÂR DAĞITIMI HUSUSU

Sirküler No: 2686 Sermaye şirketlerinin pay sahiplerine dağıtacakları kâr, ticaret hukuku ilkelerine göre tespit edilen kârdır. Kâr dağıtım kararının verilebilmesinin ilk koşulu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş bir bilançoya göre kâr elde edilmiş olması ya da önceki yıllar kârından bu amaç için kullanılabilecek yedek akçelerin bulunmasıdır. Sermaye şirketlerinde kâr paylarının ortaklar açısından alacak

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ YENİDEN UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2685 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair 6 Sıra No’lu Tebliğ yayımlanmıştır. 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 1 Seri No’lu Genel Tebliğ ile; Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve

FİNANSMAN GİDERLERİ.

Sirküler No: 2684 İşletmelerin öz sermaye yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duydukları finansal kaynağı, öz kaynakları dışındaki herhangi bir kaynaktan sağlamaları durumunda katlanmak zorunda oldukları finansal yük genellikle borçlanma maliyetleri veya finansman giderleri olarak karşılaşmaktadırlar. Tek düzen hesap planına göre finansman giderleri; İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa veya uzun vadeli borçlanmalara

İHRACAT BEDELİNİN BİR BAŞKA HESABA TRANSFER EDİLMESİ İHRACAT BEDELİ OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR.

Sirküler No:2683 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.06.2019 tarihli yazısı gereğince, İhracat Bedelinin Tahsili başlıklı 8 inci maddesinin 8 bendinde

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER.

Sirküler No: 2682 7186 sayılı Kanun “GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 19.07.2019 tarihli, 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, yurt dışı hizmet borçlanması ile ilgili önemli değişikliklere ait maddeleri aşağıdadır. MADDE 9 – “3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 32’sidir.” ibaresi “%45’idir.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın

BİR TAKVİM YILI İÇİNDE BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALAN VE BELİRLİ TUTARI AŞAN GERÇEK KİŞİLERİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ GEREKİYOR.

Sirküler No: 2681 Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmaktadır. Tek işverenden alınmış ve üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılarak vergilendirilmiş ücret için tutarı ne kadar olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecektir. Diğer gelirler