English

Aylık Arşiv: Eylül 2019

EYLÜL/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2733 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.09.2019 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.6591 5.6693 5.6552 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8156 3.8405 3.7981 1 DANİMARKA KRONU

İSTANBUL İLİNDEKİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN AĞUSTOS/2019 DÖNEMİ MUHTASAR, DAMGA VE KATMA DEĞER VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME İLE ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

Sirküler No: 2732 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 117 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile; 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen depremle ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; söz konusu İldeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin

İHRACAT BEDELİNİN DİĞER YÖNTEMLER İLE TAHSİLİ KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2731 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 23.09.2019 tarih ve 370300 sayılı yazısı gereğince, İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA AİT ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA

Sirküler No: 2730 Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesinde; “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.” Hükmüne yer verilmiştir. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait

ÖZELLİK ARZ EDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER

Sirküler No: 2729 16.05.2018 tarih ve 84098128-120[Mük.Mad.121-2018/1]-E.210381 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 07/2016-09/2016 dönemine ilişkin kanuni süreden sonra verilen muhtasar beyannamede tahakkuk eden vergiler yine kanuni süreden sonra ödenmesi nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükellefler için uygulanacak olan %5 vergi indiriminden 2017 yılına yıllık gelir vergisi beyannamesinde yararlanıp

SGK YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 2728 7186 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanunda gerçekleştirilen düzenlemeler 01.08.2019 (dahil) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, değişikliklerle ilgili hususları 25.07.2019 tarihli, 2682 nolu sirkümüz de belirtmiştik.  Kurum yurtdışı borçlanması ile ilgili hususları 15.08.2019 tarihli, 2019/16 nolu Genelgesinde açıklamıştır. Genelgedeki önemli hususlar aşağıdadır. Borçlanma Tutarının Hesaplanması 01.08.2019 (dahil) tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, Kanun uyarınca

YURT DIŞINDA BULUNAN FİRMAYA DÜZENLENECEK FRANCHİSİNG FATURASINDA KDV HESAPLANMASI HUSUSU

Sirküler No: 2727 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 21152195-010.01-5462 sayılı özelgesinde; Yurt dışında bulunan yabancı bir firmaya kesilecek olan franchising faturasında KDV olup olmayacağı ile sözleşmeden doğan damga vergisi konusunda görüş talep edilmektedir. 3065 sayılı KDV Kanununda; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti

VADE FARKI VE FİYAT FARKI UYGULAMASI

Sirküler No: 2726 Vade farkı; bir mal veya hizmet bedelinin peşin ödenmemesi ve daha sonra ödenmek üzere anlaşılması veya taksitle yapılan satışlarda peşin fiyatına eklenen tutar olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile ticari teamüllere göre bedelin ödenmesi gereken tarihten başlayarak fiili ödeme tarihinde mal ve hizmet bedeline ekleme yapılmak suretiyle ulaşılan miktarı ifade etmektedir. Vade

ŞİRKET BÜNYESİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARIN AKTİFLEŞTİRİLEREK AMORTİSMANA TABİ TUTULUP TUTULMAYACAĞI HUSUSU

Sirküler No: 2725 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 12.02.2013 tarih ve 27575268-105[2012-313-5176]-108 sayılı özelgesinde; Şirketinizin idari, mali, üretim planlama ve üretim departmanlarında kullanacağı yazılımları piyasadan temin etmek yerine şirketin bünyesinde üretilen yazılımların aktifleştirilerek amortismana tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde, “İşletmede bir

ŞİRKETTEN PERSONELLERE VERİLEN “AVANS” VEYA “BORÇ PARA”LARIN BELGELENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2724 Şirketler çalışan personellerine taleplerine bağlı olarak borç para vermekte, daha sonrada verilen bu paralar personellerin maaşlarından kesilmek veya ilgililerce geri ödenmek suretiyle borçlarının kapatıldığı, verilen bu paraların bazı firmalarda “Avans”, bazı firmalarda da “Borç para” olarak tanımlanmakta olduğu,  bu paraların gelir vergisi kanunu, damga vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu kapsamında yapılması