English

Aylık Arşiv: Eylül 2019

YURT DIŞINDA BULUNAN FİRMAYA DÜZENLENECEK FRANCHİSİNG FATURASINDA KDV HESAPLANMASI HUSUSU

Sirküler No: 2727 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 21152195-010.01-5462 sayılı özelgesinde; Yurt dışında bulunan yabancı bir firmaya kesilecek olan franchising faturasında KDV olup olmayacağı ile sözleşmeden doğan damga vergisi konusunda görüş talep edilmektedir. 3065 sayılı KDV Kanununda; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti

VADE FARKI VE FİYAT FARKI UYGULAMASI

Sirküler No: 2726 Vade farkı; bir mal veya hizmet bedelinin peşin ödenmemesi ve daha sonra ödenmek üzere anlaşılması veya taksitle yapılan satışlarda peşin fiyatına eklenen tutar olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile ticari teamüllere göre bedelin ödenmesi gereken tarihten başlayarak fiili ödeme tarihinde mal ve hizmet bedeline ekleme yapılmak suretiyle ulaşılan miktarı ifade etmektedir. Vade

ŞİRKET BÜNYESİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARIN AKTİFLEŞTİRİLEREK AMORTİSMANA TABİ TUTULUP TUTULMAYACAĞI HUSUSU

Sirküler No: 2725 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 12.02.2013 tarih ve 27575268-105[2012-313-5176]-108 sayılı özelgesinde; Şirketinizin idari, mali, üretim planlama ve üretim departmanlarında kullanacağı yazılımları piyasadan temin etmek yerine şirketin bünyesinde üretilen yazılımların aktifleştirilerek amortismana tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde, “İşletmede bir

ŞİRKETTEN PERSONELLERE VERİLEN “AVANS” VEYA “BORÇ PARA”LARIN BELGELENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2724 Şirketler çalışan personellerine taleplerine bağlı olarak borç para vermekte, daha sonrada verilen bu paralar personellerin maaşlarından kesilmek veya ilgililerce geri ödenmek suretiyle borçlarının kapatıldığı, verilen bu paraların bazı firmalarda “Avans”, bazı firmalarda da “Borç para” olarak tanımlanmakta olduğu,  bu paraların gelir vergisi kanunu, damga vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu kapsamında yapılması

İNŞAATLARDA ASGARİ İŞÇİLİK HESABINA ESAS OLAN 2020 YILI İNŞAAT BİRİM MALİYETLERİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2723 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:75) 29.08.2019 tarih ve 30873 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Tebliğ ekinde yer

ŞİRKETLERİN DEVİR VE BİRLEŞMESİNDE TESCİLDEN SONRA KANUNİ OLARAK YAPILMASI GEREKEN İŞLEM SÜREÇLERİ

Sirküler No: 2722 Birleşme, iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek, yeni bir işletme oluşturması veya bir ya da daha fazla işletmenin kontrolünün, diğer bir işletme tarafından ele geçirilmesi yahut iki veya daha fazla işletmenin çıkarlarının birleştirilmesi olarak ifade edilmektedir. Şirketler, birleşme sonucu yarattıkları sinerji ile rekabet gücünü artırma, yeni pazarlar edinme, maliyetleri azaltma,

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARARI

Sirküler No: 2721 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 16 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline Kaydolmak zorundadır. 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 50’

MAKİNA VE TECHİZAT İÇİN ÖDENEN AVANSLARIN YATIRIM HARCAMASI OLARAK İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDEN YARARLANILMASI HUSUSU

Sirküler No: 2720 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 19.07.2019 tarih ve 64597866-125[32/A]-14080 sayılı özelgesinde; Şirketinizin akümülatör imalatı faaliyetinde bulunduğu, 2016 yılında … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesi alarak aynı yıl içerisinde yeni bir üretim hattı için yatırıma başlandığı, öncelikli yatırımlar kapsamında destek unsurlarından yararlandığınız bu kapsamda yurt dışından 2018

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNİN UYGULAMA SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

Sirküler No: 2719 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8 inci maddesine ilişkin yayımlanan 2018-32/48 sayılı Tebliğ, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Söz konusu Tebliğ ile; -Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi; 

REVİZE EDİLEREK YENİ DÜZENLENEN TEŞVİK BELGESİNİN TAMAMLAMA VİZESİNE GÖRE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA HANGİ TEŞVİK BELGESİNDEKİ ORAN VE TUTARIN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HUSUSU

Sirküler No: 2718 Nevşehir Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 12.07.2019 tarih ve 21253973-125-8161 sayılı özelgesinde; Ekonomi Bakanlığından almış olduğunuz yatırım teşvik belgenizin revize edilmesi sonucu yatırma katkı oranı %40 iken %35 düşürülmesi ve vergi indirim oranını %80 olması nedeniyle indirimli kurumlar vergisi hesaplanmasında hangi yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarı ve yatırıma katkı oranının dikkate