English

Aylık Arşiv: Ekim 2019

ŞİRKETLERİN NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDA FAİZ İNDİRİMİ HUSUSU

Sirküler No: 2750 Hatay Vergi Dairesi Başkanlığının 02.08.2019 tarih ve 35672403-010.01[125-07-2019]-E.66713 sayılı özelgesinde; Hissedarları ve hisse oranları aynı olan iki şirketin Türk Ticaret Kanunu’na göre “devralma şeklinde birleşme” yoluyla 2018 yılında birleştiği, -Devrolan şirketin 2017 yılında nakit sermaye artışı yaptığı, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendine istinaden 2017 yılında nakit

GAYRİMADDİ HAK BEDELİ ÖDEMELERİNDE OLUŞAN KUR FARKLARINDA VERGİ KESİNTİSİNE TABİ OLUP OLMAYACAĞI

Sirküler No: 2749 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 18.07.2018   tarih ve 64597866-125.30-15854 sayılı özeldesinde; Şirketinizce “royalty bedellerinin tahakkuk tarihi ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhte kur farklarının kurumlar vergisi stopajına tabi olup olmadığı” hususunda görüş talep edilmesi üzerine 20.01.2017 tarih ve 1265 sayılı özelgemizle tarafınıza izahat verilmiştir. Bu defa, özelgemizde, Amerika

SGK BELGE (APHB) VERME VE PRİM ÖDEMELERİNDE GECİKME OLMAMASI İÇİN UYARI MESAJI GÖNDERECEK

Sirküler No: 2748 SGK belge verme (APHB) ve prim ödemelerinde gecikme olmaması için uyarı mesajı göndermesi ile ilgili hususları 08.10.2019 tarihli GENEL YAZISI’nda açıklamıştır. Açıklamalar kapsamında;  İşverenlere Tahakkuk ve Tahsilat Sürelerine İlişkin Elektronik Posta Gönderilmesi İz olmuş işyerlerin haricinde, işverenlerin belge (APHB) verme süreleri ile tahakkuk eden prim borçlarının yasal sürelerini geçirmemeleri amacıyla Kurumda kayıtlı

TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019 YILI AİDAT ÖDEMESİNİN HATIRLATMASI

Sirküler No: 2747 Bilindiği üzere, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 24 üncü maddesinde; ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak zorunda olan tacirler kayıt oldukları odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için ise yıllık aidat ödemek zorundadırlar. Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam

2019 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2746 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 53 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsinde; Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme

BANKADAN ALINAN YATIRIM KREDİSİNİN DÖVİZE ÇEVRİLEREK OLUŞAN KUR FARKININ VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2745 Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 18.07.2019 tarih ve 19341373-125[ÖZELGE-2018/20]-E.102331 sayılı özelgesinde; Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuzu, henüz hiçbir ticari faaliyette bulunulmadığını, yatırım teşvik belgenizin bulunduğunu, yatırım faaliyetlerinde kullanılmak üzere bankadan Türk Lirası cinsinden yatırım kredisi alındığını, alınan kredinin dövize çevrilerek, döviz hesabına yatırıldığını belirterek, lehinize oluşan

SERBEST BÖLGEDE ÜRETİM FAALİYETİNDE OLUŞAN FİRELERİN SATILMASINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2744 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 07.04.2017 tarih ve 17192610-125[ÖZG-15/45]-11382 sayılı özelgesinde; Şirketinizin …..Serbest Bölgesinde her türlü OEM araçların zırhlandırılması, zırhlı araçlar için elektronik aksam üretimi, tasarımı, mühendisliği, boyanması, paketlenmesi, satışı, ithalatı ve ihracatı faaliyeti ile iştigal ettiği, üretim faaliyetinizin her türlü OEM araçları zırhlandırma üretimi ve her türlü

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2743 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Yayımlanan Tebliğde, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında 11.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak, İskonto faiz oranı yıllık %17.25  Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık: %18.25  Olarak belirlenmiştir. Ayrıca bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketleri birbirlerine, ortaklarına veya ortaklar birbirlerine borç verdiğinde kanunlarımıza göre

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2019/1) YAYIMLANDI

Sirküler No: 2742 03.10.2019 tarihli, 30907 sayılı Resmi Gazetede MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2019/1) ile yapılan açıklamalar aşağıdadır. 1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan aşağıdaki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin

TÜRKİYE’DEKİ MERKEZ ADRESİNDEN SERBEST BÖLGELERDEKİ ŞUBEYE YAPILAN SATIŞLAR İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA KAR MARJINA DİKKAT EDİLMELİDİR

Sirküler No: 2741 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla getirilmiş teşvik düzenlemesidir. 06.02.2004 tarihi itibarıyla Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine