English

Aylık Arşiv: Aralık 2019

ARALIK/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2825 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.12.2019 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.9402 5.9509 5.9360 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.1433 4.1704 4.1243 1 DANİMARKA KRONU

YENİ YIL

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.     Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI

TÜRK LİRASI OLARAK TAHSİL EDİLECEĞİ BEYAN EDİLEN İHRACAT BEDELİNDE DÖVİZ KURU UYGULAMASI

Sirküler No: 2824 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.12.2019 tarihli yazısı gereğince, Türk Lirası ihracat başlıklı 9’uncu maddesinin 3 numaralı

FİİLİ HİZMET SÜRESİ KAPSAMINDA OLAN İŞYERİ İŞVERENLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2823 5510 sayılı Kanunun 40.ıncı maddesinde fiilî hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerleri ile sigortalılar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Kapsamdaki Kapsamdaki İşler/İşyerleri Sigortalılar 1) Kurşun ve arsenik işleri 1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.   2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun

YENİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 2822 24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesinin uygulama süresi uzatılmıştır. Yapılan değişiklikle; Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki

İHRACAT BEDELİNİN PEŞİN OLARAK GELMESİ HALİNDE GÜMRÜK BEYANNAMELERİN BANKAYA İBRAZI GEREKMEKTEDİR

Sirküler No: 2821 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.12.2019 tarihli yazısı gereğince, Peşin döviz başlıklı 6’ncı maddesinin 12’nci bendinde değişiklik

SAT-GERİ KİRALA İŞLEMİ YAPARAK FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE SATIŞI YAPILAN GAYRİMENKULE AİT TAPU HARCININ GİDER YAZILMASI

Sirküler No: 2820 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 25.07.2019 tarih ve 62030549-125-E.603555 sayılı özelgesinde; Şirket aktifinde bulunan gayrimenkulü … tarihinde, finansal kiralama kapsamında sat-geri al işlemi yaparak finansal kiralama şirketine sattığınızı belirterek söz konusu gayrimenkul ile ilgili ilk satışta oluşan binde 4,55 oranındaki tapu harcı ve benzeri harcamaların,

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DUYURUSU.1

Sirküler No: 2819 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18.12.2019 tarihinde internet sayfasında yapmış olduğu duyuru ile; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumdan üretim lisansı almış bulunan tüzel kişiler için, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak aylarında sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmelerin yine kurum tarafından belirlenen ilerleme

2020 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2818 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1839 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerlendirme oranı belirlenmiştir. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak; Aynı kanunun vergileme ölçü ve hadleri başlıklı 5 inci maddesinde yer alan (Ⅰ)

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2817 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Yayımlanan Tebliğde, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında 21.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak, İskonto faiz oranı yıllık %12.75  Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık: %13.75  Olarak belirlenmiştir. Ayrıca bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketleri birbirlerine, ortaklarına veya ortaklar birbirlerine borç verdiğinde kanunlarımıza göre