English

Aylık Arşiv: Mart 2020

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP SÜRESİNCE KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARA TEVKİFAT UYGULAMASI

Sirküler No: 2926 Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bu kapsamda alınan tedbirlerden Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla Vergi Usul Kanunu uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından

KREDİ KARTI İLE VERGİ TAHSİLATI YAPACAK OLAN ANLAŞMALI BANKALAR YENİ VERGİ TÜRLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLDİ.

Sirküler No: 2925 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatı yapabilecek bankalar belirlenmiş ve 23.12.2019 tarih ve 2815 sayılı sirkümüz ile duyrulmuştu. Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI VE ŞARTLARI BELLİ OLDU.

Sirküler No: 2924 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 29’unda 5510 sayılı Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 80“  ile 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi işverenler tarafından yararlanılacak olan asgari ücret destek tutarı ve şartları aşağıdadır. Madde kapsamında; 5510/4-(a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında haklarında

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Sirküler No: 2923 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesi oluşturmaktadır. 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi, Türkiye’de; -Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE YARARLANMA ŞARTLARI

Sirküler No: 2922 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 41’i ile 4447 sayılı Kanuna  eklenen “GEÇİCİ MADDE 23” Kısa Çalışma Ödeneği süreleri ile ilgili yaptığı değişiklikler aşağıdadır. Madde ile 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; 1-) Koronavirüs (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak kabul edilmiştir.

1-) KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ. 2-) İŞYERİ KİRA BEDELİNİN BELİRLİ SÜREDE ÖDENMEMESİ SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE TAHLİYE NEDENİ SAYILMAYACAKTIR.

Sirküler No: 2921 26.03.2020 tarih ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. -Konaklama vergisinin uygulanma süresi ertelenmiştir. -7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlülük tarihi başlıklı 52’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

BANKALAR TARAFINDAN FİRMALARA SAĞLANACAK FİNANSAL DESTEK KREDİSİ UYGULAMASI

Sirküler No: 2920 Ülkemizi etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarları en aza indirme hedefiyle kamu bankaları tarafından ekonomik istikrar kalkanı tedbirleri doğrultusunda finansal destek için, kurumsal ve ticari ölçekli firmaların işletme sermaye ihtiyaçlarını karşılamak üzere “İşe Devam Kredi Desteği”nin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.  Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve

HİSSE SENEDİ DEVİR İŞLEMİNDE FATURA TANZİM EDİLMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2919 Günümüz ekonomik koşullarında sermaye şirketlerinin hisseleri mevcut hissedarları, aile üyeleri veya diğer kişi ve kuruluşlara devredilebilmektedir. Anonim Şirketlerde; Hisse senedi bastırılması veya Geçici İlmühaber çıkarılması konusunda yönetim kurulu kararı alınması, Nama veya hamiline yazılı hisse senetlerinin matbaada bastırılması veya Geçici İlmühaber hazırlanması, Bastırılan veya hazırlanan Geçici İlmühaberlerin ortaklara imza karşılığı teslim edilmesi,

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDAKİ BELGELERİN SÜRE UZATIMINA AİT DUYURU.

Sirküler No: 2918 Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından mücbir sebep nedeniyle dahilde işleme rejimi kapsamında düzenlenen belgelerde yer alan sürelerin uzatımına ilişkin bilâ tarihli duyuruda; Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen firmaların adlarına Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tanzim edilen belgelerin, ithalatçı ülkeler tarafından getirilen yasaklar nedeniyle yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için mücbir

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Sirküler No: 2917 22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. –2872 sayılı Çevre Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine