English

Aylık Arşiv: Mart 2020

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ERTELENMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2916 24.03.2020 tarih ve 31078 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu (518 Sıra No’lu) Genel Tebliğ ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya

BANKALARIN MÜŞTERİLERİ İÇİN HAZIRLADIĞI EKONOMİK DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI

Sirküler No: 2915 Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili önlemler ve ekonomik istikrar kalkanı paketi ile istihdamın devamının sağlanması kapsamında aşağıda belirtilen bankalar tarafından ekonomik destek paketi devreye alınmış bulunmaktadır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Akbank, QNB Finansbank Yapı Kredi Bankası olarak aşağıda belirtilen kolaylıkların sağlanacağı açıklanmıştır.

ŞUBAT/2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ, BİLDİRİM FORMLARI İLE ELEKTRONİK DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2914 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 126 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 31 Mart 2020 günü sonuna

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ HAKKINDA BAZI AÇIKLAMALAR

Sirküler No: 2913 Koronovirüs (Covid-19) kapsamında açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketi ile istihdamın devamına yönelik teşvikler hakkında bazı açıklamalar yapmak istiyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az

VERGİ UYGULAMALARI KONUSUNDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN DUYURU

Sirküler No: 2912 19.03.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile; Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler ve analizler çerçevesinde zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmaması önem arz ettiğinden, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi uygulamaları konusunda aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmış

SGK BORCU YOKTUR YAZILARI – İLİŞİKSİZLİK YAZILARI VE DİĞER HUSUSLARLA İLE İLGİLİ BORÇ SORGUSU GENELGESİNİ YAYINLADI

Sirküler No: 2911 Gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin kamu kurum ve kuruluşları ile ihale mevzuatına tabi olmaksızın yapmış oldukları protokol ve sözleşmelere istinaden SGK Kurumundan; 1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihalelere katılmak üzere, 2- İhale konusu olmayan işlerle ilgili borcu yoktur belgesi almak üzere, 3- 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci

MUHTASAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİNE YÖNELİK MESLEK GRUPLARI

Sirküler No: 2910 19.03.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona Virüs (COVID-19) salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar ve katma değer vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN EVDEN ÇALIŞMA İMKANINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Sirküler No: 2909 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip işletmeler için tanınan muafiyet ve teşviklerden yararlanabilmesi bu alanlarda faaliyetlerini fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunlu olduğu bilinmektedir. Covid 19 salgın

KİRALAMA VE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİ

Sirküler No: 2908 Kiralama; Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralama kuruluşu tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında bir kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kiralananın ya olduğu gibi geri alınması ya da mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesidir. Finansal kiralama; Bir iktisadi kıymetin finans kuruluşu tarafından satın alınarak belirli bir süre kira ödemeleri karşılığında kullanım

2019 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2907 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 125 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A.