English

Aylık Arşiv: Kasım 2020

01.01.2019-17.04.2020 TARİHLERİ ARASINDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA ERENLER İLE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN İSTİHDAM EDİLMESİ TEŞVİKİ

Sirküler No: 3168 7256 sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun MADDE 12’si ile  4447 sayılı Kanuna  eklenen “GEÇİCİ MADDE 27” ile getirilen yeni teşvik ile ilgili hususlar aşağıdadır. 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş

01.01.2019-17.04.2020 TARİHLERİ ARASINDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA ERENLER İLE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN İSTİHDAM EDİLMESİ TEŞVİKİ

Sirküler No: 3168 7256 sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun MADDE 12’si ile  4447 sayılı Kanuna  eklenen “GEÇİCİ MADDE 27” ile getirilen yeni teşvik ile ilgili hususlar aşağıdadır. 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş

5510 SAYILI KANUN’UN 4/1-B (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI VE İHYASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

Sirküler No:3167 7256 sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun MADDE 34’ü ile 5510 sayılı Kanuna eklenen “GEÇİCİ MADDE 83” ile bağımsız çalışanların sigortalılığının durdurulması ve ihyası ile ilgili getirilen hususlar aşağıdadır. 1-) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla

5510 SAYILI KANUN’UN 4/1-B (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI VE İHYASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

Sirküler No:3167 7256 sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun MADDE 34’ü ile 5510 sayılı Kanuna eklenen “GEÇİCİ MADDE 83” ile bağımsız çalışanların sigortalılığının durdurulması ve ihyası ile ilgili getirilen hususlar aşağıdadır. 1-) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla

2019/OCAK-2020/NİSAN AYLARINDA/DÖNEMLERİNDE EN AZ SİGORTALI BİLDİRİMİ YAPILAN AYDAKİ/DÖNEMDEKİ SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLARAK YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİ

Sirküler No: 3166 7256 sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun MADDE 13’ü ile 4447 sayılı Kanuna eklenen “GEÇİCİ MADDE 28” ile getirilen yeni teşvik ile ilgili hususlar aşağıdadır. 1-) İşyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN E-DEFTER UYGULAMASINA DAHİL OLACAK MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

Sirküler No: 3165                                                                  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 17.11.2020 tarihli duyurusu ile; 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellef grupları; 1-) 2018 veya müteakip hesap dönemleri brut satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olma şartını 2018 veya 2019 hesap

7256 SAYILI KANUNLA İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA GETİRİLEN SGK TEŞVİKİ İLE UYGULAMADA OLAN SGK VE VERGİ TEŞVİKLERİ SÜRELERİNİN UZATILMASI

Sirküler No: 3164 7256 sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındaki teşviklerle ilgili hususlar aşağıdadır. 1-) İssizlik sigortasından yararlananların yeniden işe başlaması halinde uzun vadeli sigortalı primlerinin İş-Kur tarafından karşılanması. Kanunun MADDE 5’i

7256 SAYILI KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

Sirküler No:3163                                                                  17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda düzenleme yapılmıştır. 1-) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 26’ncı madde eklenmiştir. İlgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Sirküler No:3162                                     17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun vergiden muaf esnaf başlıklı 9’uncu maddesine (10) numaralı bent eklenmiştir. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim

7256 SAYILI KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

Sirküler No:3161                                                                   17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun bazı maddelerinde düzenleme yapılmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17’nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin(31.12.2020 tarihi) 31.12.2025