English

Denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi açmaları

Sirküler No: 1416

6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik 01.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğü girmek üzere 31.05.2013 tarih  ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre;

İnternet Sitesi Açma ve Tescil Zorunluluğu:

1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (01.7.2013) itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği (01.7.2013) tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin,  01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

İnternet sitesi var olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir.

Destek Hizmeti Temini:

1- Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS)’larından destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.

2- Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir.

İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, şirketin yükümlülükleri vb. konu ve açıklamalar çok uzun olduğundan, denetime tabi sermaye şirket işverenleri ve yetkililerinin yukarıdaki yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…