English

Ocak-Mart/2013 dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1407

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 13.05.2013 tarih ve 89 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile;

14 Mayıs 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Mayıs 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…