English

Şirket çalışanlarının iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının belgelendirilmesi

Sirküler No: 804

Personelin iş seyahatlerinde yaptıkları yeme, içme gibi harcamalarının gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi ve katma değer vergilerinin indirim konusu yapılabilmesi için bedeli ne olursa olsun mutlaka fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilmiş olan bir özelgede; “Firmanın pazarlama ve satış departmanlarında çalışan elemanlarının şehir içi ve dışındaki seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki zorunludur.” Açıklamasına yer vermiştir.

Diğer taraftan Vergi Usul Kanununun 204 Sıra No’lu Genel Tebliği ile  mükelleflerin işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan kalem, defter, kâğıt, kırtasiye, büro malzemeleri ve temizlik malzemeleri gibi ve bedeli fatura düzenleme zorunluluğunu belirleyen yasal sınırı aşmayan.. başka bir deyişle perakende satış fişi veya yazar kasa fişi kesilebilecek sınırlar içinde kalan (2009 yılı için 670,-TL) alımlar için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi Maliye Bakanlığınca uygun görülmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…