English

2012 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1326

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 323’ üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir.

Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza da 1004 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

Söz konusu sirkülerlerimizdeki açıklamalarda dikkate alınarak 2012 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için yıl sonuna kadar karşılık ayrılması unutulmamalıdır. Bu yıl karşılık ayrılarak gider yazılmadığı takdirde önümüzdeki yıl ve yıllarda gider yazılması mümkün değildir. Bu nedenle, şüpheli hale gelen alacakların takibi konusunda şirketlerin, hukuk servisi veya serbest avukatlık bürosuyla devamlı irtibat halinde olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…