English

2013 yılında uygulanacak sakatlık indirimi tutarları, 2013 yılı için geçerli asgari geçim indirimi

Sirküler No: 1335

KONU: 1-) 2013 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI:

Birinci derece sakatlar için      800.- TL

İkinci derece sakatlar için        400.- TL

Üçüncü derece sakatlar için    190.- TL

2-) 2013 YILI İÇİN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: 

2013 yılında ücret geliri elde edenlerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir.

KİŞİSEL DURUM

AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  (TL)

Bekar

  73,40

Evli, eşi çalışan çocuksuz

  73,40

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu

  84,40

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu

  95,41

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu

102,75

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu

110,09

Evli, eşi çalışmayan , çocuksuz

  88,07

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu

  99,08

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu

110,09

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu

117,43

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu

124,77

 4 çocuktan fazlası için de indirimden yararlanılması mümkündür. Ancak, asgari geçim indiriminden yararlanılacak tutar ücretlinin gelir vergisi kesintisini aşamayacağından, ayrıca aşan tutar iade edilemeyeceğinden tabloda en fazla 4 çocuk için hesaplama yapılmıştır.

3-) 2013 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları aşağıda açıklanmıştır. 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK

01.01.2013  30.06.2013

01.07.2013  31.12.2013

Yemek Parası (Günlük)

        1,96

  2,04

Çocuk Zammı                                                                                                        (En fazla iki çocuk için verilebilir. Çocuk başına aylık)

      19,57

20,43

Aile Zammı                                                                                                           (Aylık)

      97,86

   102,15
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalılarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları

    293,58

   306,45

 Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…