English

İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi

Sirküler No: 1338

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14.inci maddesi gereğince 01.01.2013 tarihinden itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili işveren tarafından aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.

a) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Hakkında Rapor Düzenlenmesi:

İşveren:

1. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutarak bunlara ait raporları düzemek zorundadır.

2. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları  düzenlemek zorundadır.

b) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkların Bildirilmesi:

1)  İş kazaları kazadan sonraki üç iş günü içinde,

2)  Meslek hastalıkları işverene bildirim tarihinden itibaren üç iş günü içinde,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunludur.

01.01.2013 tarihinden itibaren iş kazaları ve meslek hastalıklarının Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirilmesine gerek yoktur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…