English

2013 yılında ödenecek emlak vergileri yeniden değerleme oranında (%7,80) artırılarak hesaplanacaktır

Sirküler No: 1339

01 Ocak 2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 61 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılında ödenecek emlak vergilerinin hesaplanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile, bina, arsa ve arazilerin 2013 yılında ödenmesi gereken emlak vergileri 2012 yılı vergi değerleri yeniden değerleme oranında (%7,80) artırılarak hesap edilecektir.

2013 yılında ilk defa emlak vergisi mükellefi olacakların tarhiyata esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerlinin; 2010 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde, 2011 ve 2012 yılları yeniden değerleme oranı nispetinde kümülatif olarak artırılması suretiyle bulunan asgari ölçüde metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…