English

Dövizli borçlar nedeniyle ortaya çıkan kur farkının muhasebeleştirilmesi

Sirküler No: 922

Firmaların grup firmalardan aldıkları dövizli borçların dönem sonu değerlemeleri nedeniyle ortaya çıkan kurlar farkları ilgili firmalar tarafından kur farkı geliri veya gideri olarak kayıtlara alınmaktadır.

Daha sonraki aylardaki ödeme sırasında oluşan kur farkı için ilgili firma tarafından sadece kur farkına ait KDV’yi ihtiva eden fatura düzenlenerek katma değer vergisi beyannamesinde ilave edilecek KDV olarak beyan edilmekteydi. Bu faturalarda matrah olmadığı, sadece KDV rakamı olduğu için Ba-Bs formlarına dahil edilmemekteydi.

Yapılan son düzenleme ile KDV iadesi alan firmaların indirilebilir KDV listelerini elektronik ortamda vermeleri nedeniyle Maliye Bakanlığı’nca Ba – Bs formlarıyla bu listelerin karşılaştırılması uygulaması başlatılmıştır.

Bu nedenle ay sonu (veya 3. ay sonu) değerlemeleri sırasında ortaya çıkan kur farkları duruma göre kur farkı geliri veya gideri olarak kayıtlara alınmalı takip eden dönemde kur farkı kaydı ters kayıt ile iptal edilmelidir. Böylece tahsilat yapıldığı zaman ortaya çıkan kur farkının tamamı için matrahı da gösteren fatura kesilebilecektir.

Eğer bu borçlanmalar sonraki yıla sarkarsa 31.12.20XX kayda alınan kur farkı takip eden yılbaşında reeskont işlemlerinde yapıldığı gibi 31.12.20XX’da kur farkı geliri yazıldıysa kur farkı gideri, kur farkı gideri yazıldıysa kur farkı geliri olarak kayda alınmalıdır. Tahsilat yapılınca tüm kur farklarını içerecek şekilde fatura düzenlenebilecektir.

Bu duruma göre kur farkı, kur farkı faturası düzenleyen firma tarafından teslim ve hizmet tutarına dahil edilerek beyan edilecektir. Dolayısıyla her iki firma tarafından karşılıklı Ba-Bs formlarına da dahil edilmelidir. Bu durumda KDV ve Ba-Bs formlarında paralellik olduğu için Maliye incelemesinde sorun çıkmayacaktır.

Ayrıca bazı faturaların geç gelmesi sonucu düzenlenme tarihinden sonraki aylarda kayıtlara alınması durumunda, firmaların Ba-Bs formlarındaki bilgiler karşılaştırıldığında tutarsızlık kolayca ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple faturaların muhakkak düzenlenme tarihine göre gelir veya gider kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Aksi durum incelemelere sebep olmaya başlamıştır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…