English

Yıllık işletme cetvellerinin Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekiyor

Sirküler No: 1537

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5’ inci maddesi gereğince, Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin, Yıllık İşletme Cetvelleri’ ni takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar, kendilerine Maliye Bakanlığı’ nca özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin ise özel hesap dönemlerinin bitimini takip eden dördüncü ay sonuna kadar bildirim yapmaları gerekmektedir.

Firmaların, 759,- TL idari para cezası ile muhatap olmamaları için 2013 yılına ilişkin Yıllık İşletme Cetveli’ nin 2014 yılı Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Söz konusu cetvel, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresinden veya https://www.sanayi.gov.tr internet adresinde “E-Hizmetler” menüsü içinde “Sanayi Sicil Belgesi Sistemi” başlıklı bölümden elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın.