English

Vakıflara 2015 yılı içerisinde vergi muafiyeti tanınması şartları

Sirküler No: 1631

Vakıflara “VAKIFLARA VERGİ  MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)” tebliğdeki açıklamalar kapsamında Maliye Bakanlığının önerisi ile Bakanlar Kurulunca “vergiden muaf vakıf” statüsü verilebilmektedir. Bu statünün verildiği vakıflar, statünün verdiği ayrıcalıklı konum yanında, başta bunlara yapılan bağışların bağış yapanlarca belirli ölçüde matrahtan indirimi olmak üzere çeşitli vergi ayrıcalıklarına da kavuşmaktadırlar.

Vakıfların vergiden muaf vakıf sayılabilmesinde, tebliğdeki diğer koşulların yanında, talepte bulunan vakıfların belirli bir gelir getirici malvarlığına ve yıllık gelire sahip olmaları gerekir.  Yıllık gelirin tespitinde; genel ve özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz. Bu tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artar ve izleyen yılda bu miktarlar esas alınır. Bu miktarların hesabında, bin TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.

2015 yılında vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az;

1-)  904.000,- TL gelir getirici mal varlığına,

2-)    83.000,- TL yıllık gelire sahip olmaları gerekir.

Vergi muafiyetinde bulunacak veya vergi muafiyeti bulunan vakıf ve yöneticilerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini ve tebliğdeki diğer şartları gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.