English

Ev hizmetlerinde çalışanların gelir vergisi kanunu ve damga vergisi kanunu karşısındaki durumu

Sirküler No: 1669

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirküsünde; 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre,  5510 sayılı Kanunu’nun ek 9 uncu maddesi (Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişi) kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin aşağıda belirtilen şartlar dahilinde gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.                                                              .

Söz konusu ücretin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için; 

– Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi, 

– Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde verilmesi, 

– Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmeleri, 

gerekmektedir.

Diğer taraftan, istisnanın uygulamasında hizmet erbabının Türkiye’de dar mükellef veya tam mükellef statüsünü taşımasının bir önemi bulunmadığından, dar mükellef kişilerin elde edecekleri ücretlerin de yukarıda yer alan şartları taşımaları kaydıyla gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.

Damga Vergisi Kanunu Yönünden;

Damga Vergisi Kanununda yer alan II Sayılı Listenin “IV – Ticari Ve Medeni İşler İle İlgili Kâğıtlar” başlığının 34. maddesine göre Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre ödenen ücretler Damga Vergisinden istisna edildiğinden bu ücretlerden damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.  

Evlerinde hizmetli çalıştıran/çalıştıracak olan ev sahiplerinin yukarıdaki hususlara uymalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.