English

2015/1. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatılmıştır

Sirküler No: 1683

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 78 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

14 Mayıs 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Mayıs 2015 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.