English

Ev hizmetlerinde sigortalı sayılanlar ve sigortalı sayılmayanlar

Sirküler No: 1695

EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğde ev hizmetlisi olarak çalışanlardan sigortalı sayılanlar ve sigortalı sayılmayanların açıklamaları aşağıda yer almaktadır. 

Tebliğde geçen tanımlar;

Ev : Aralarında aile bağı olup olmadığına bakılmaksızın bireylerin içinde yaşadığı yapı ile bu yapının garaj, depo, bahçe ve benzeri bölüm ve eklentilerini,

Ev hizmeti : Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılmasını,

İşveren : 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişiyi,

Ev tanımlaması yapılırken 4857 sayılı İş Kanunundan yararlanarak ev bir bütün olarak ele alınmış, eklentilerde ev tanımlamasına dahil edilmiştir.

Ev hizmeti tanımı ile birlikte dışarıdan destek almak suretiyle üçüncü kişiler ile birlikte temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı bakım işleri tanımlanmıştır.

İşveren olarak tüzel kişilik değil gerçek kişi kavramı üzerinde durulmuştur.

EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR VE SAYILMAYANLAR.

5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile;

1- Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. (Ek:1)

2- Ancak, üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışından olup ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında; ev hizmetlerinde 3.üncü dereceye kadar olan akrabaların 4-1(a) (Ücretle çalışan) kapsamında sigortalı olması önlenmiştir. Yapılacak denetimlerde çalışan kişilerin akrabalık ve 3.üncü dereceye kadar hısımlığı da soruşturma kapsamına alınacak olup, ödenen primler iptal edilecektir.

Evinde ev hizmetlisi çalıştıran/çalıştıracak olan gerçek kişilerin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 EK:1

ev