English

Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri

Sirküler No: 1775

462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri, bilet bedellerinin gider kaydedilmesi ve e-biletlerde KDV uygulaması ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğ ile getirilen e-Bilet Uygulaması ihtiyari olup, kapsama giren mükellefler istemeleri ve Başkanlıkça kendilerine izin verilmesi halinde, e-Bilet Uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Tebliğ’ in 14’ üncü maddesi ile 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “I. Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yolcu Biletleri” başlıklı bölümü 01.07.2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.