English

Gayrimenkul Sermaye İradı Sahibi Yanında Çalışanların Ücretlerinden Vergi Kesintisi Yapılması Gerekir Mi?

Sirküler No: 1942

Gelir Vergisi Kanununun 64’ üncü maddesinde;

Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri  takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan  asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

  1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;
  2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;
  3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;
  4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;
  5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müsbet mütaalasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 94’ üncü maddesinde kimlerin yaptıkları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapacağı tek tek sayılmıştır. Yukarıdakilere ücret ödemesi yapacak olanlar bu maddede sayılmadığından, bunlara yapılacak ücret ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Bunların ücretleri, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesince hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında; takvim yılı içinde işe başlamış ise işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek vergi karneleri üzerlerinde vergilerini tarh ettirmeleri gerekmektedir. Tarh olunan verginin de Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere iki eşit taksitte yine hizmet erbabı yani çalışan tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.