English

Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişilerce 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesinin 10.01.2017 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir

Sirküler No: 1948

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 04.11.2016 tarihli  ve 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin başlıklı duyurusunda;

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım) lisans sahibi tüzel kişilerce “2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi” nin ilgili kısımlarının Aralık 2016 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesiyle birlikte imzalanarak, en geç 10/01/2017 tarihine kadar resmi yazı ekinde Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına sunulması gerektiği,

belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

EK:2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi

Bağlantı için http://www.epdk.org.tr/TR/Duyurular Tıklayınız

  PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.